Sveriges siste fyr-vaktare utan jobb

NYHETER

I går släcktes sista bemannade fyren

1 av 2 | Foto: Fyrvaktaren Staffan Öberg tar farväl av sitt älskade ljussken.

HOLMÖGADD

I går stängdes den sista bemannade fyren i Sverige.

- Jag tycker att det är tråkigt, säger Staffan Öberg, fyrvaktare på Holmögadd utanför Umeå.

Den 20 meter höga stenfyren på Holmöarnas sydspets i norra Kvarken har varit en viktig signal för sjötrafiken i gattet mellan Sverige och Finland sedan den byggdes 1853.

Nu, 150 år senare, har den gjort sitt.

I dag navigerar alla fartyg med satellit.

Redan 1967 blev fyren på Holmögadd automatisk, men den har ändå varit bemannad eftersom militären och SMHI köpt tjäns-ter av Sjöfartsverket. Fyra fyrvaktare har jobbat i skift, två och två.

- Vi rapporterade till SMHI var tredje timme, dygnet runt. Vindstyrka, vindriktning, nederbörd, temperatur och luftfuktighet, säger Staffan Öberg, 52, en av de fyrvaktare som nu förlorar jobbet.

Nu ska även väderobservationerna ske automatiskt.

- Men jag undrar om det funkar. Holmögadd var inte med på sjöväderrapporten i morse, säger Staffan Öberg.

Det är för dyrt för Sjöfartsverket att hålla Holmögadd bemannad.

I går bommade personal från Sjöfartsverket igen byggnader och förråd på Holmögadd.

En epok - och en hel yrkeskår - går i graven när de sista fyrvaktarna nu lämnar sin post på Holmögadd.

Eva Barkeman