Friande domar i Trustorhärvan

Publicerad:
Uppdaterad:

Thomas Jisander och Peter Mattsson friades på torsdagen av hovrätten från sin inblandning i den så kallade Trustorhärvan.

- Jag är glad att rättvisan får ha sin gång och att oskyldig får vara oskyldig, säger den friade Trustormannen Thomas Jisander i Sveriges Radios Efter tre.

Thomas Jisander (vänster) och Peter Mattsson friades på torsdagen av en oenig hovrätt.

Domstolen konstaterar att det begicks brott när Trustor köptes av den engelske adelsmannen lord Moyne våren 1997. Men enligt hovrätten har åklagaren inte " kunnat fastställa att det vuxit fram en plan att överta ett investmentbolag med bolagets egna medel''.

- Det här en stor professionell framgång för mig, en stor seger för min klient och en stor seger för rättsväsendet, säger Per Samuelsson, som berättar att Peter Mattsson brast i gråt av glädje när han fick fick höra om den friande domen.

- Det är glädjande att domstolen har godtagit mitt sätt att resonera, nämligen att bevisbördan för åklagaren ska vara sån stor att om den inte kan uppfyllas så ska ska åtalet ogillas, säger Thomas Jisanders försvarare, advokat Leif Silbersky.

I och med hovrättens friande dom upphävs tingsrättens förordnande om fängelse och näringsförbud.

Det faktum att den utpekade huvudmannen Joakim Posener inte kunnat höras påpekas av hovrätten som en klar brist.

En av domarna samt de bägge nämndemännen var skiljaktiga och ville ha en fällande dom.

Tömdes på en halv miljard

Trustorhärvan avslöjades hösten 1997. Investmentbolaget Trustor hade tidigare samma år köpts av den okände engelske adelsmannen Lord Moyne, som tillsatte engelsmannen Lindsay Smallbone som vd. Enligt åklagaren betalades bolagsköpet med pengar som togs ur bolagets egen kassa.

Relativt omgående satte de nya ägarna igång med att tömma företaget på tillgångar: 620 miljoner kronor överfördes från bolaget till ett konto i England. Av dessa återfördes senare 135 miljoner kronor till Sverige. Senare återfanns 417 miljoner kronor på ett konto i Luxemburg.

Bakom de engelska frontmännen stod tre svenskar i 30-årsåldern: Thomas Jisander, Peter Mattsson samt den utpekade huvudmannen Joakim Posener.

Posener befinner sig fortfarande på fri fot. Men Jisander och Mattsson greps, åtalades och dömdes i tingsrätten mot sitt nekande till fem respektive tre års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.

De fälldes för att ha medverkat till att ha tagit ut sammanlagt 330 miljoner kronor från Trustor för privat bruk.

"Mina vänner är oskyldiga"

Överåklagare Bo Skarinder överklagade till hovrätten och yrkade på en skärpning av straffet.

Thomas Jisander och Peter Mattssons försvarare har hela tiden hävdat att deras klienter agerat i god tro och att de följaktligen ska frikännas. Och i ett fax till sin svenske advokat daterat den 11 februari 2002 skrev Posener:

"Jag måste säga att jag tycker det är rent fördjävligt hur media och domstol har fått för sig att du och Peter har varit inblandade i det som har hänt i Trustor. För min del är jag helt övertygad om er oskuld.”

Åklagaren djupt besviken

Trustoråklagaren Bo Skarinder är djupt besviken och mycket kritisk mot hovrättens resonemang.

-Jag är mycket förvånad och jag har svårt att förstå hovrättens majoritets domskäl och motivering. Sedan ska man komma ihåg att ordföranden i hovrätten ville döma Thomas Jisander och två nämndemän vill fälla bägge två. Så det här är en dom med en knapp majoritet. Hade det inte varit extra ledamöter i hovrätten hade domen gått i motsatt riktning, säger Skarinder.

Normalt sitter tre lagfarna domare och två nämndemän i rätten. I det här fallet hade rätten i stället sju ledamöter, fyra lagfarna domare och tre nämndemän. Den friande domen för Thomas Jisander stöddes av fyra ledamöter medan tre vill döma till samma dom som i tingsrätten, fem års fängelse.

I Peter Mattssons fall ville fem fria medan två nämndemän ansåg att Mattsson borde få tre års fängelse.

- Domskälen innebär att rätten till viss del sätter tilltro till de uppgifter som Jisander och Mattsson lämnat och det förstår jag mig inte på. Jag tycker att deras handlande är väldigt tydligt och klart och att de saknar trovärdighet.

Jisander lämnar Sverige

Thomas Jisander säger att han kommer att lämna Sverige eftersom uppmärksamheten kring Trustorhärvan gjort det omöjligt för honom att verka i landet.

Den frikände Jisander är mycket kritisk mot hur medierna beskrivit målet. I synnerhet känner han sig utpekad av journalisten Gunnar Lindstedt som skrivit en bok om Trustorhärvan som belönades med Stora journalistpriset.

- Boken innehåller en mängd lögner och överdrifter, sade Jisander som krävde en ursäkt av Lindstedt som även han deltog i radiosändningen:

-Jag gratulerar gärna till den friande domen, men vad det betyder måste man fundera över. Jag tycker fortfarande att de har gjort tvivelaktiga affärer.

Lindstedt säger sig också ha blivit ''mycket förvånad och bedrövad'' av den friande domen. Men samtidigt måste man skilja på den journalistiska och den juridiska prövningen, anser han.

- Jag har inte spekulerat eller använt ordet kriminell om de inblandade. Jag har inte gjort en juridisk prövning av dem, säger han.

Tidigare artikel

Fredrik Rundkvist, TT

Publicerad: