Säldöd längs västkusten

NYHETER

Viruset kan orsaka ny massdöd

Fler än 300 döda sälar har flutit i land längs den svenska västkusten, och betydligt fler väntas. Sälarna har drabbats av samma virus som 1988 tog död på över halva den svenska sälstammen.

Foto: lasse allard
drabbade igen 1988 dog mer än halva den svenska sälstammen efter att ha drabbats av viruset PDV. Nu fruktar forskarna att en liknande epidemi ska bryta ut.

På onsdagen rapporterades att ytterligare ett hundratal sälar flutit iland längs Skånes nordvästra kust.

- Säldöden har troligen nått den exponentiella fasen då allt fler sälar dör varje dag, möjligen har den redan nått den höga fasen då ännu fler dör per dag, säger Martin Larsvik, marinbiolog och informatör på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium.

Drabbar den svenska stammen

Hittills har flest döda sälar påträffats i Danmark, 700 mot 300 i Sverige. Men enligt Tero Härkönen, sälforskare på Naturhistoriska riksmuseet, kommer snart de svenska dödsfallen stiga.

- Om tre till fyra veckor kommer fler döda sälar ha flutit i land här än i Danmark, säger han.

Då har viruset på allvar nått den svenska stammen.

De första döda sälarna rapporterades till Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium i maj i år. Flera döda sälar hade då hittats i Hallands och i Bohuslän. En epidemi härjar i totalt 95 dagar.

Viss immunitet

- När halva tiden har gått börjar antalet döda sälar plana ut. Först då kan vi se hur många sälar som är immuna mot viruset, säger Tero Härkönen.

Man vet med säkerhet att tio procent av sälarna är immuna, det är de sälar som överlevde virusepidemin 1988 då 60 procent av de svenska sälarna dog.

- Det finns tecken som tyder på att fler sälar än de tio procenten är immuna, säger Tero Härkönen.

Om så är fallet kommer säldöden inte att bli lika omfattande som förra gången.

Drabbar lungorna och hjärnan

Sälarna som drabbas av viruset PDV, Phocine distemper virus, drabbas av massiva infektioner i lungorna och i hjärnan. Det de slutligen dör av är lunginflammation.

Nu undersöker forskarna om sälarnas sjukdomsförlopp påskyndas av de miljögifter som finns i haven.

- Vid säldöden 1988 fann vi att immunförsvaret påverkas av miljögifterna PCB, DDT och även dioxiner. Nu finns det indikationer på att även sjukdomsförloppet påverkas av gifterna, säger Tero Härkönen.

Säldöden 1988 tog mp in i riksdagen

Frida Johansson