"Ungdomar ska ha samma rättigheter som andra"

NYHETER

Centerns ungdomsförbund vill förbjuda åldersdiskriminering

En ung tjej nekas inträde på macken - en annan ung människa har snattat där - nu är alla portade.

Datasalen i skolan stängs av för alla elever. Bara en har saboterat.

Kommuner har diskuterat utegångsförbud för alla unga i kommunen.

Det handlar om kollektiv bestraffning.

Enligt lag förbjudet i dagens Sverige.

I tre års tid har CUF drivit kampanj för Ungdomsfrid. Vi vill häva det systematiska utanförskap och den särbehandling som ungdomar i dag får utstå. Vi kan inte acceptera att ungdomar behandlas som andra klassens medborgare. Vi kan inte acceptera ett samhälle som förminskar och förtrycker de människor som med innovativa idéer ska garantera framtidens välfärd.

Jag och CUF vill förbjuda diskriminering på grund av ålder, eller snarare, vi vill garantera att ungdomar har samma rättigheter som andra medborgare i samhället. För detta krävs en tydlig och stark lagstiftning för att ungdomar ska få sin sak prövad när de utsätts för kollektiv bestraffning.

EU har föredömligt redan insett behovet. Det är utmärkt. EU har gått ut med direktiv till alla medlemsstater om att förbud av diskriminering på grund av ålder ska införas. Direktiven gäller dessvärre bara inom arbetslivet. Det är upp till Sverige, och här måste Sverige agera.

Sveriges diskrimineringslagar måste totalt sett förändras. På många områden är de alltför tandlösa diskrimineringslagarna inte generella kvinnor, funktionshindrade, homosexuella eller människor med olika etnisk bakgrund. Ålder ingår inte alls i dag.

Det är egentligen oerhört absurt att jag först måste veta i vilken av farbror statens klassificeringar jag ingår, för att sedan få prövat om jag blivit diskriminerad utifrån de regler som gäller för just denna klassificering. Har jag tur gäller lagstiftningen på många områden, har jag otur gäller de bara på arbetsplatsen. Var ska jag vända mig om jag är en hörselskadad homosexuell kvinna från Sudan? Lagarna utgör en djungel, och människor riskerar att ramla emellan. Detta är orimligt. Det är orättvist och kränkande.

Bäst vore om vi slapp denna indelning och blev sedda som människor.

Människor med samma grundläggande rättigheter. Oavsett kön, etnicitet, fysisk förmåga, sexuell identitet och ålder.

CUF vill ta denna striden. Vi vill att staten Sverige slår fast vilka rättigheter vi som medborgare har i det här landet. Vi vill se att diskrimineringslagarna ersätts av rättighetslagar som omfattar alla medborgare. Rättigheter såsom lika rätt till kunskap, lika rätt att kunna röra sig fritt i samhället, lika rätt att inte bli orättfärdigt behandlad.

Det är ett omfattande men nödvändigt arbete för att ge alla människor lika villkor i samhället.

CUF har länge uppmärksammat den särbehandling som sker mot ungdomar runt om i samhället i dag. Vi ser det som självklart att ungdomar ska omfattas av samma rättigheter som andra, tyvärr visar alltför många exempel på en skrämmande motsats. Åldersgränser är bra om de fyller ett syfte.

Åldersgränser på systembolaget och på bio är nödvändigt. Men tyvärr smyger sig åldersgränser in lite varstans, grundade på godtycke.

Olika åldrar på krogen handlar t ex inte om att skydda de unga. Det handlar snarare om att artonåringar inte är en lika köpstark målgrupp och att krogägaren därför höjer åldersgränserna. Så trots att lagen ger mig tillåtelse att gå på krogen när jag är 18 år är det många krogvakter som ställer sig i vägen när jag vill komma in.

CUF kan inte acceptera godtycklighet och att vi som människor inte har samma rättigheter. Och mot detta kommer vi att ta strid. Detta är en av CUF:s främsta valfrågor, att stoppa särbehandling av ungdomar och garantera alla människor lika rättigheter.

Malin Svensson (Förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund)