7 000 liter olja insamlade – saneringen fortsätter

avTT

Publicerad:
Foto: Stefan Jerrevång/TT
Olja samlas upp i vattnet vid Flatvarps hamn på Stora Askö. Oljan kommer från det grundstötta fartyget Makassar Highway som gick på grund norr om Västervik den 23 juli.
Foto: Stefan Jerrevång/TT
En båt passerar det grundstötta Makassar Highway som gick på grund i Tjusts skärgård norr om Västervik den 23 juli. Fartyget har läckt olja som nått flera mindre öar i närheten.
Foto: Stefan Jerrevång/TT
Conny Jansson (tv) och Håkan Ekholm rensar olja från klippor vid Flatvarps hamn på Stora Askö.

Saneringen efter oljeutsläppet utanför Västervik fortsätter. Över 7 000 liter olja har samlats in längs stränderna och till sjöss, samtidigt som det grundstötta fraktfartyget tömts på olja.

Oljan från de skadade tankarna ombord började under måndagen pumpas över till andra fartyg. Under lunch gjordes en paus i arbetet för att dykare skulle kunna undersöka eventuella skador på fartygets botten. Men när haveristen kan bogseras till hamn är ännu oklart.

Enligt Patrik Lindén, på plats från Kustbevakningen, är sannolikheten för ytterligare läckage mycket låg. Söderut finns inga tecken på oljenedsmutsning.

– Men vi har noterat en viss spridning norrut som vi håller på att titta på, säger han.

Den dieselolja som gav upphov till en mycket stark lukt under söndagen har delvis dunstat tack vare värmen. Nu koncentreras arbetet på att begränsa och grovsanera läckaget av tjockolja som nått Stora Askö och några andra mindre öar i närheten.

Läckaget uppskattas till maximalt 14 000 liter olja, varav över 7 000 liter samlats in. Kustbevakningen, som ansvarar för upptagningen till sjöss, har två enheter på plats samt tre mindre som tar upp olja nära stranden. Dessutom hjälper patrullbåtar till med personaltransporter och länsdragning.

Avspärrat område

Farleden mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb har spärrats av. I ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, uppmanas människor det drabbade området att undvika kontakt med olja i vatten och på land.

Samtidigt görs överflygningar för att fastställa utsläppets omfattning.

– Vi ser över läget hela tiden och försöker vartefter se över personalsituationen eftersom vi inte riktigt vet hur lång tid det här kommer att ta, säger Henrik Smitterberg, ansvarig för stabsplatsen på Flatvarp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat tre containrar med länsor, personlig skyddsutrustning, handverktyg och pumpar. Räddningsledaren Jörgen Svensson, som tar hand om grovsaneringen av den olja som nått land, säger att han kommer att ta hjälp av Försvarsmaktens styrka på omkring 40 man åtminstone till och med onsdag.

Det gäller att få upp det värsta – mindre saneringsarbete sker senare.

– Det är väldigt svåra öar med branta klippor och stor risk att skada sig. En och annan har ramlat och vänt i vattnet i dag, säger Jörgen Svensson som beskriver grovsaneringen som "ett fruktansvärt tidskrävande arbete"

Nära 100 personer deltar i operationen - förutom Försvarsmakten, Kustbevakningen och räddningstjänsten även ortsbor som fått utbildning och materiel.

Västerviks frivilliga resursgrupp är också på plats. Därifrån kommer Conny Jansson som gräver bort en sten för att lättare komma åt den tjockolja som hopat sig i en några kvadratmeterstor pöl.

– Bara den här pölen har tagit flera timmar att sanera och nu har det gått in olja in i växterna här, säger han.

Fågelräddare beredda

Än finns inga bekräftade rapporter om skadade fåglar, men samtidigt som oljebekämpningen pågår för fullt ligger fågelräddare i startgroparna.

– Oljan är giftig även i ganska låga halter. Det förstör fåglarnas fjäderdräkt och dess isolerande förmåga. Sedan när de försöker tvätta sig så får de olja i sig, säger Lars Holgersson, skyddsinspektör vid Västerviks kommun.

Västerviks kommun kommer därför ta hjälp av organisationen Katastrofhjälp fåglar och vilt (KTV).

– Vi ligger i startgroparna, beroende på vad rapporterna från Kustbevakningen visar, säger viltrehabiliterare Urban Rundström vid KFV i Oskarshamn.

Organisationen har mobil utrustning för att ta hand om skadade fåglar, dels i Skåne, dels på Gotland. Om det är många oljedränkta fåglar kommer den att föras till det drabbade området, men omfattningen får avgöra.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll en felaktig uppgift om organisationen Katastrofhjälp fåglar och vilt (KFV).

Publicerad: