20 vargar på väg – här ska de leva

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Aftonbladet har listan på de tio svenska län där vargar från öst ska placeras

På väg Totalt 20 nya vargar från öst ska placeras i Sverige innan 2014 om det nya förslaget går igenom.
På väg Totalt 20 nya vargar från öst ska placeras i Sverige innan 2014 om det nya förslaget går igenom.

Östliga vargar kan förstärka den svenska vargstammen genetiskt – utan att tumma på ett gott smittskydd och djurskydd.

Det anser Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Nu vill de placera tjugo könsmogna djur i totalt tio svenska län.

Den skandinaviska vargstammen härstammar från fem vargar som invandrat spontant de senaste tre decennierna.

Enligt Naturvårdsverket är den sortens spontan invandring nödvändig för att häva inaveln.

Men spontan invandring löser långt från alla problem.

”Gott smittskydd”

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har därför slagit sina huvuden ihop och funderat på hur man på bästa sätt ska lyckas förstärka den svenska vargstammen genetiskt – och samtidigt upprätthålla ett gott smittskydd och djurskydd.

Sex alternativ

Deras lösning presenterades i dag.

Utredningen beskriver sex möjliga alternativ för att genetiskt förstärka vargstammen. Man kan ta vuxna vargar från Finland, från Norge, eller naturligt invandrade vargar. Dessutom kan man ta valpar från en vild varg från en svensk djurpark, valpar från djurparksvargar eller finska valpar födda i det vilda. Totalt anser man från Naturvårdsverket att 20 vargar från öst ska placeras ut innan 2014.

– Målet är att förstärka vargstammen genetiskt, inte öka antalet vargar. Det innebär att nya vargar bör sättas ut i anslutning till där det finns vargar idag för att de ska ha chans att bilda par med svenska vargar, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket och fortsätter:

– Länsstyrelserna i tio län med varg bör få i uppdrag att utse lämpliga platser efter de kriterier som föreslås i rapporten. De bör få förstärkta resurser för att förankra vargflytt.

Tio län

De tio län som man vill placera ut vargarna i är Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland.

Maria Ågren vill att alla vargarna ska vara könsmogna.

– Våra slutsatser är att det går snabbare att få in nya gener om man använder könsmogna vuxna vargar. Det tar ett-två år från första fångst tills de har förökat sig i Sverige. Med valpar tar det fyra-fem år innan de i sin tur har reproducerat sig.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt är smittskyddsläget bland både tama och vilda djur mycket gott i Sverige och i Norge. Finland har inte haft rabies på 20 år och har inga problem med dvärgbandmask. Däremot finns problemen i Ryssland.

Publicerad: