Stark inledning på 2010 för e-handel

NYHETER

"Matbutikerna måste synas mer på nätet"

E-handeln i Sverige fortsätter att öka kraftigt.

Redan det första kvartalet har tillväxten varit nästan 13 procent.

– Det har varit en betydligt starkare tillväxt än för den traditionella detaljhandeln, säger Jessica Lindblom på HUI.

E-handeln har inlett det nya året starkt, tillväxten landade på 12,8 procent det första kvartalet enligt den nya e-barometern .

– Under en period låg det 20 procent över förra årets tillväxt för samma period men sen kom en liten nedgång, säger Jessica Lindblom på HUI.

Kommer landa på 24 miljarder

Totalt tror man att E-handelns omsättning 2010 kommer att landa på 24 miljarder och utgöra 4,5 procent av detaljhandeln i Sverige.

För att siffrorna ska ändras krävs det att de stora kedjorna blir mer aktiva på nätet, berättar Jessica Lindblom.

– En förutsättning för en riktigt stark tillväxt är att matbutikerna måste synas mer på nätet. Livsmedel står för ungefär hälften av hela vår konsumtion så det finns en stor marknad, säger hon.

Säkrare att handla

Enligt e-barometern upplever sex av tio konsumenter att det nu blivit säkrare att handla på nätet.

– En av förklaringarna till e-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren är att allt fler svenskar tycker att det blir säkrare att handla på nätet. Men fortfarande uttrycker drygt hälften av svenskarna en viss oro för betalningssäkerheten vid e-handel. Om fler e-handlare certifierade sig enligt "Trygg e-handel", och innebörden av certifieringen fick större spridning, skulle sannolikt ännu fler tycka att det är säkert att e-handla, säger Arne Andersson e-handelsspecialist på Posten i ett pressmeddelande.

Böcker går bäst

Det som enligt Jessica Lindblom går bäst på nätet är böcker.

– 30-40 procent av alla böcker som säljs i Sverige säljs på nätet. Kläder och hemelektronik är andra kategorier som går väldigt bra.

ARTIKELN HANDLAR OM

E-handel