”Viktigt att familjen inser allvaret”

NYHETER

Oskar, 16, är skyldig till två våldtäkter.

Dömd till sluten ungdomsvård.

Samtidigt som omgivningen betraktar honom som oskyldig.

– Det kan försvåra behandlingen, säger institutionschefen på hans förra ungdomshem.

Olof Risberg.

Efter den andra våldtäkten dömdes Oskar till sluten ungdomsvård på ett behandlingshem som specialiserat sig på unga sexualförbrytare. Totalt finns här plats för 29 pojkar.

– Rent generell kan jag säga att familjens och omgivningens inställning är en riskfaktor som spelar in i behandlingen, säger institutionschefen.

– Om omgivningen förringar och förnekar det som hänt ökar risken för återfall. Därför är det viktigt att familjen kommer till insikt om vidden och allvaret i det som skett.

Inget stöd

Även Olof Risberg, psykolog på Rädda barnen, anser att omgivningens agerande kan ha försvårat behandlingen av Oskar.

– Det är jätteviktigt att en ung människa som begått ett sånt här brott inte får stöd i sin förnekelse.

”Behöver hjälp”

– Gärningsmannen försöker alltid bortrationalisera ansvaret för att minimera den egna skulden. Då behöver man hjälp från omgivningen att förstå att man faktiskt gjort fel. Och det är de vuxnas ansvar.