Nyheter

Lågenergilampan – lysande idé eller inte?

Av: 

Jessica Balksjö

NYHETER

Bra för miljön – men farlig för dig.

Eller en modern och energisnål lampa som inte är farligare än en glödlampa.

Vad gäller egentligen?

Här är fördelarna med lågenergilampan:

Lågenergilampan är ett bra alternativ till glödlampan vars energi bara ger tio procent synligt ljus medan resten blir värme.

De nya lamporna beräknas spara tio procent av elen som används i hushållen. Det är lika mycket el som 80 000 elvärmda villor använder under ett år.

Mindre elanvändning kräver mindre elproduktion vilket gör att vi kan minska koldioxidutsläppen från produktionen som till stor del drivs på fossila bränslen. För hela Europa blir det en minskning med cirka 16 miljoner ton per år från och med år 2020.

Lamporna håller i genomsnitt tio gånger längre än glödlamporna.

Utfasningen av glödlampan är inte ett förbud mot de gamla glödlamporna utan ett resultat av att de gamla lamporna inte lever upp till EU:s nya krav. Det finns fler alternativ till glödlampan. Bland annat lysdioden där det sker en snabb utveckling på marknaden.

Här är nackdelarna:

"Öka avståndet mellan dig och lampan", rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten. De magnetiska och elektriska fälten kring lampan är högre än hos en vanlig glödlampa.

Alla elektriska apparater ger ifrån sig ett magnetfält. En ny studie från Schweitz visar att särskilt strålningen från lysrör med lågenergilampa kan bli hög om man sitter för nära lampan. Några få centimeter från lampan kan kan strålningen komma upp i 60 procent av gränsvärdet.

Lågenergilampan innehåller kvicksilver som kan spridas i rummet och andas in om lampan går sönder. Om en uppvärmd lampa går sönder rekommenderar den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) att personerna i rummet går ut i mellen 20 och 30 minuter.

En trasig lampa ska slängas i en glasburk och märkas med att den innehåller kvicksilver. Resterna av lampan ska inte dammsugas upp - då finns risken att kvicksilvret sprids i luften.

Lamporna är dyrare.

Källa: Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten

ANNONS

Se över ditt elavtal när priserna rusar! Jämför och hitta det bästa elavtalet för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert: