Valet 2010

Blir du en vinnare eller förlorare med rödgrön politik?

Av: 

Erik Olsson

NYHETER

Experten: Så påverkas du av de rödgrönas förslag

Annika Creutzer, chefredaktör på Pengar24.se, gör en snabbanalys av det rödgröna valmanifestet.

– Nu satsar de rödgröna stort på barnfamiljer, säger Annika Creutzer.

Samtidigt kritiserar hon valmanifestet för att sakna många detaljer och i många fall hänvisa till gamla dokument och utspel. Det saknas även en ordentlig sammanställning av alla kostnader för de olika förslagen.

– Det är inte lika tydligt för väljarna som alliansens manifest.

Annika Creutzer menar även att det är tunt med löften på flera områden som hon hade väntat sig att det skulle fästas större vikt vid.

– Till exempel hittar jag inga besked om vad man vill göra med förmögenhetsskatten eller fastighetsskatten.

Så här påverkas olika samhällsgrupper om S, V och MP får styra Sverige efter valet:

Barnfamiljerna

Maxtaxan på dagis sänks. Idag ligger taket på 1 260 kronor för barn 1. Den siffran ska sänkas med 360. För barn 2 blir sänkningen 240 kronor från dagens 840 kronor.

– Detta blir ett stort plus i plånboken för familjer med små barn på dagis, säger Annika Creutzer.

Förslaget gynnar framförallt familjer med små barn upp till fyra år eftersom maxtatxan redan är lägre för äldre är barn. Förslaget är dock inte skarpt utan kommer att genomföras ”om ekonomin så tillåter”.

Ett gammalt löfte som nu upprepas är att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars dagis i veckan.

De rödgröna vill även höja underhållsstödet till ensamföräldrar och även höja deras bostadsbidrag.

VAB-ersättningen höjs också.

En målsättning som slås fast är att antalet familjer som behöver socialbidrag ska minska med 50 000 inom en femårs-period.

Pensionärerna

I valplattformen slås nu fast att pensionärer och löninkomsttagare ska beskattas lika.

Även skillnaden i beskattning för förtidspensionärer ska tas bort. Man vill även ge förtidspensionärer bättre bostadsbidrag (här har man använt ett felaktigt begrepp. När man pratar om förtidspensionärer är det sjuk- och aktivitetsersättningen man talar om).

Detta är dock mjuka förslag som kommer att genomföras endast om ekonomin tillåter.

Ungdomar

Den fria tandvården som idag gäller upp till och med 19 år ska omfatta alla ända upp till och med 24 år.

Fortsatt ingen arbetsgivaravgift för de som anställer unga arbetslösa, dessutom vill man ge subventioner till de som erbjuder unga praktik- och trainee-platser.

Man vill höja både bidrags och lånedelen i studiestödet, men bara ”om ekonomin tillåter”.

Man vill även höja bidraget till studenter med barn.

Medel- och höginkomsttagarna

De rödgröna säger nej till ytterligare skattesänkningar för löntagarna i det så kallade femte jobbskatteavdraget.

Taket i sjukförsäkringen höjs i två steg. Idag får alla som tjänar upp till 320 000 kronor om året 80 procent av sin inkomst vid sjukdom. Den siffran ska först höjas till 360 000 kronor och därefter till 420 000 kronor.

Låginkomsttagare

Man vill ta bort ”stupstocken” i sjukförsäkringen och de som utförsäkrats under alliansregeringens tid vid makten ska få en omprövning av deras rätt till ersättning.

Avgiften till a-kassan ska aldrig vara högre än 80 kronor i månaden – oavsett fackförbund.

Egenföretagare

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare 2011-2012.

Dessutom:

Man vill behålla ROT-avdraget (som även ska omfatta hyresrätter).

Dessutom vill man införa ett särskilt avdrag för de som gör stora klimatbesparande investeringar i sina bostäder. Dessa ska få sin fastighetsavgift nedsatt till noll under tre år.

Man vill precis som alliansen sänka restaurangmomsen och höja skatten på sprit.

Man vill satsa cirka 100 miljarder på infrastruktursatsningar som ska vara miljöeffektiva.

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu att köpa hos Cervera!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Valresultat 2018: Så här röstar Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2010

Annika Creutzer

Privatekonomi

Politik

Valet i Sverige

Bostadstillägg