Bristande säkerhet i tunnelbanan

NYHETER

Det finns allvarliga säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana.

Det visar en undersökning som fackförbundet Seko presenterar på måndagen.

Foto: Skötseln av tunnelbanan får svidande kritik av facket.

Det finns allvarliga säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana. Underhållet är eftersatt, trasiga tåg skickas ut i trafik och fel som rapporteras åtgärdas inte. Underbemanning, stress, hot och våld har försämrat arbetsmiljön för de anställda.

Seko har med hjälp av Novus Opinion intervjuat medlemmar inom MTR, som sköter driften, och TBT, som ansvarar för underhåll av tågen.

Akuta fel ignoreras

Det förekommer att tåg som är mer slitna än vad regelverket tillåter skickas ut i trafik. Det anser fler än varannan Sekomedlem i undersökningen.

Många vittnar också om att det skett en betydande skillnad i hur arbetet bedrivs sedan TBT och MTR tog över i november förra året. Reparationer avbryts numera ofta mitt under pågående arbete för att vagnarna ska i trafik och det händer att till och med akuta fel ignoreras av arbetsledarna. Som exempel nämns att en vagn vars motorkoppling saknade olja sattes i trafik. Felet kan leda till kraftig upphettning och allvarlig rökutveckling.

TT