Inget omval till riksdagen

NYHETER

I dag kommer beskedet från Valprövningsnämnden

Fredrik Reinfeldt kan andas ut – det blir inget omval.

Trots 117 stycken klagomål på riksdagsvalet i september beslutade valprövningsnämnden i dag att det inte ska ske något omval.

– Det är en enhällig nämnd som tagit beslutet, säger Valprövningsnämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson.

Beslutet kom efter flera månaders utredning av valgenomförandet.

De 117 klagomålen efter riksdagsvalet i september ett rekord.

– Det är ovanligt många och rör 21 av 29 valkretsar, säger Bengt-Åke Nilsson.

– Vanligtvis kommer det in cirka 10 överklaganden per val. Ibland färre.

Gäller rösträkningen

Hälften av klagomålen gäller rösträkningen i Arvika, Göteborg och Halmstad.

Under dagen satt Valprövningsnämnden i ett sammanträde. Under mötet tog det beslut att det inte fanns fog för att utlysa omval.

Nämnden har tagit hjälp av professor Svante Linusson vid Matematiska institutionen vid KTH i Stockholm. Professorn har räknat ut sannolikheten av den felaktiga hanteringen i Halmstad och Göteborg, där några få röster kunde ha förändrat mandatfördelningen.

1 på 9 miljoner

Sannolikheten att mandatföredlningen skulle sett annorlunda ut i Halmstad är 1 på 9 miljoner.

– Det är en väldigt liten sannolikhet, säger Bengt-Åke Nilsson.

I Göteborg är sannolikheten en på 3 miljoner.

De röster som borde ha godkänts, men som aldrig räknats går inte att kontrollera i efterhand. Det är orsaken till att nämnden engagerat matematikprofessorn.

– Man får inte räkna de rösterna, de kuverten får inte öppnas enligt vallagen, säger Bengt-Åke Nilsson som anser att varje röst som inte räknas är ett misslyckande.

–Men vi kan inte hålla ett omval enbart för att upprätta ett förtroende, det måste handla om att det finns fog för att resultatet skulle ha sett annorlunda ut.

De klagomål som gäller kommun- och landstingsvalen behandlas i januari nästa år. Efteråt ska Valprövningsnämnden analysera hur hanteringen kan förbättras.