Ola Ramstedt lämnar Skandia Liv

Publicerad:
Uppdaterad:

Skandia Livs vd Ola Ramstedt lämnar bolaget efter att en oberoende utredningsgrupp i förra vecka riktat svidande kritik mot Skandia och Skandia Livs omdiskuterade internaffärer.

Kritiken gick ut på att livbolagets styrelse och ledning under åren 1999-2002 var passiv och inkompetent i minst åtta storaffärer mellan det börsnoterade moderbolaget Skandia och Skandia Liv.

Utredningsgruppens synnerligen hårda omdöme handlade i korthet om att storaffärerna kraftigt missgynnade livbolagets en miljon försäkringssparare.

De affärer mellan Skandiabolagen som fick mest kritik för gäller aktieköp i skadeförsäkringsbolaget If, försäljningen av kapitalförvaltningen SAM och överpriser i samband med fastighetsöverlåtelser från Skandia till livbolaget.

För säkerhets skull

Men den hårda kritiken kan knappast riktas mot Ola Ramstedt, som varit vd för Skandia Liv i ett år och tidigare arbetat som personaldirektör i Skandia.

– Det kan ändock vara så att mina jobb i Skandia och Skandia Liv skulle kunna ge upphov till kritik och den risken eller möjligheten vill jag inte ska finnas och därför har jag sagt upp mig, säger Ola Ramstedt till TT.

– Vi måste nu fortsätta diskutera sakfrågorna och bygga Skandia Liv framåt. Jag delar till fullo utredningens slutsatser.

Ola Ramstedt får uppsägningslön under sex månader.

Skandia Livs vice vd Bengt-Åke Fagerman blir nu tillförordnad vd.

Ulf Spång kände trycket

Strax innan utredningsgruppen presenterade sina hårda omdömen lämnade Skandias vice vd Ulf Spång sitt jobb. Han anses vara en av arkitekterna bakom en lång rad av de hårt kritiserade storaffärerna.

Skandia Liv är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder att vinsten inte får delas ut till bolagets aktieägare som i det här fallet är Skandia. Den ska i stället gå till försäkringstagarna.

Frågan är dock om inte de dyra och dåliga avtalen på sätt och vis var ett sätt att kringgå vinstutdelningsförbudet.

Skandiautredning 2

Om en månad väntas Skandias egen granskning av de omdiskuterade internaffärerna vara klar. Den leds av advokaten Otto Rydbeck. Frågan är hur mycket kritik som kommer att riktas mot Skandias förre vd Lars-Eric Petersson.

Han sparkades av Skandias nyvalda styrelse i våras. Lars-Eric Petersson blev symbolen för skandalernas Skandia. Under hans vd-period handlade det mest om skyhöga vd-löner, svindlande optionsprogram till ledningsgruppen och de nu hårt kritiserade internaffärerna.

CG Ström/TT

Publicerad: