De fattade beslutet

1 av 2 | Foto: Karl-Erik Kyrk.
NYHETER

Länsrätten i Kalmar fattade beslutet att låta den 34-åriga mamman få tillbaka vårdnaden om sin dotter.

Ledamöterna i rätten var inte eniga. Två av rättens ledamöter ville se fortsatt tvångsvård enligt LVU, två ville undvika fortsatt tvångsvård. En av de var rättens ordförande, vilket var utslagsgivande.

Rättens ordförande, Raimo Gustavsson, sade nej till fortsatt tvångsvård.

Han hänvisar till den skriftliga domen, som motviverar beslutet med att de brister som förelåg i hemmet är åtgärdade, och att de ätproblem som orsakade den akuta situationen är avhjälpta.

Karl-Gustav Kyrk, sade nej till fortsatt tvångsvård:

- Flickan var väldigt illa däran, hon höll på att dö. Men mamman åkte ju själv in till sjukhuset, och hon har inte misskött flickan på andra sätt. Hon har lovat att ha frivilliga kontakter med BVC. Visst var jag tveksam, det var alla.

Lilian Akthagen, ville se fortsatt tvångsvård:

- Jag kände mig inte trygg med att låta henne få tillbaka vårdnaden. Det kändes inte bra i maggropen och hjärtat. Det var för tidigt att uttala sig om hur hon verkligen har förändrats. Att det kunde gå så långt innan hon reagerade på flickans tillstånd tyder på en allvarlig brist att kunna se ett barns behov.

Roger Sandström, ville se fortsatt tvångsvård:

- Det kändes inte bra att låta henne få tillbaka vårdnaden. Jag kände mig inte trygg med det beslutet att lämna henne med dottern.