Virke i känsliga områden prioriteras

NYHETER

Insektsbekämpning i stormfälld skog i sista hand

Viktigast nu är att snabbt forsla ut stormfällt virke ur de drabbade skogarna.

Liggande timmer i områden med känsliga vattendrag, våtmarker, växter och djur ska prioriteras.

I sista hand kan insektsbekämpning i den stormfällda skogen bli aktuell.

Om detta enades näringsminister Ulrica Messing, miljöminister Lena Sommestad, berörda myndigheter, skogsägare och fackliga organisationer vid ett möte i Stockholm på torsdagen.

Främst diskuterades behovet av giftbekämpning av skadeinsekter för att hindra virkesskador i timmerupplagen och i skogen. Mötet slog fast att det allt överskuggande nu är att få ut mesta möjliga virke ur skogen så snabbt som möjligt.

Dessutom kom man överens om att i första hand forsla ut virke ur de från miljösynpunkt mest sårbara områdena – med känsliga vattendrag, våtmarker, växter och djur.

Nästa steg är att lagra och vattenbegjuta virket i upplag på platser där miljökonsekvenserna blir små. Regeringen ger nu skogsägare rätt att lagra stormfällt timmer utan att först anmäla det eller söka tillstånd.

Giftbekämpning

Skogsägarna och industrin befarar stora angrepp av vedborre och granbarkborre, som kan orsaka ytterligare stora ekonomiska förluster.

Ulrica Messing utesluter inte giftbekämpning i skogen om angreppen blir stora. Också Lena Sommestad ser en uppenbar risk för det, i första hand vid timmerupplag men även i skogen. Flygbesprutning är inget alternativ, var ministrarna eniga om.

– Det är inte aktuellt, säger Lena Sommestad. Det har inte flygbesprutats med den här typen av ämnen sedan 40-talet. Det ger stora miljöskador och är ineffektivt eftersom man inte når runt hela trädstammarna.

Det finns två godkända bekämpningsmedel, som är släkt med det förbjudna permetrin och mycket giftiga för fisk och vattenlevande organismer.

Kemikalieinspektionen förbereder bekämpning när insekterna svärmar och är sårbara för gifterna, för randig vedborre tidigast i mars och för granbarkborre i maj, beroende på väder.

Oklar skaderisk

Men skogsforskare och Skogsstyrelsen är inte säkra på att det blir något stort angrepp i år. Enligt Göran Enander, chef för Skogsstyrelsen, är grundpopulationen av skadeinsekterna ganska liten i år.

– Däremot kan angreppen bli mycket stora kommande år, säger han. Efter stormen 1969 härjade granbarkborren svårt i stormfällda värmländska skogar under hela 1970-talet.

Vid mötet diskuterades mer långsiktiga åtgärder, som att minska andelen gran i södra Sverige till förmån för lövträd. Skogsstyrelsen ska utreda om det kan förebygga framtida stormskador.

Ulrica Messing vill införa skattelättnader för drabbade skogsägare genom ett skogsskadekonto där inkomsterna fördelas på upp till 30 år, i stället för på tio som nu.

Hon uppmanar också försäkringsbolagen att ha en generös inställning.

PO Lindström/TT