Dessa ord är din nya lag

NYHETER

En rad nya lagar träder i kraft i dag.

Här är några av dem som berör dig.

Foto: Kontrollavgift Hädanefter kostar säkerhetskontrollerna även på privata flygplatser.

Friår. 12?000 platser inrättas för det så kallade friåret. Det ger anställda möjlighet att ta ledigt mellan 3 månader och ett år från jobbet. Ersättningen är 85 procent av a-kassan. En förutsättning är dock att den lediges arbetsgivare ersätter den ledige med en långtidsarbetslös, funktionshindrad eller invandrare som anvisas av Arbetsförmedlingen.

Prova på. Från 1 februari kan invandrare få prova-på-platser på företagen. Avsikten är att de ska kunna stifta bekantskap med det svenska arbetslivet inom den sektor där de tidigare varit verksamma.

Avgaser. Nu får inte heller gräsklipparen spy ut avgaser hur som helst. Från i år och till och med 2009 skärps avgaskraven successivt på gräsklippare, motorsågar, häcksaxar och andra bensindrivna arbetsredskap.

Avdragsrätt. Den som bor utomlands men arbetar i Sverige får rätt att göra avdrag för kostnader, exempelvis för resor till och från jobbet.

Bensinen. Bensinen blir renare när det tillåtna gränsvärdet för svavel successivt skärps under fyra år. Samtidigt ska vägmaskiner och andra rullande maskiner drivas av samma typ av diesel som bilar.

Alkoholreklam. Annonser för alkohol får inte längre rikta sig till personer under 25 år. De får inte heller finnas med på bild. På annonserna ska det finnas varningstexter.

Försäkringskassan.

De lokala försäkringskassorna slås ihop med Riksförsäkringsverket (RFV) till en ny myndighet med namnet Försäkringskassan.

Flygsäkert. Från och med i dag måste passagerarna betala för säkerhetskontrollerna även på privatägda flygplatser. De har tidigare skötts av polisen.

Omställningspension. Pensionen betalas ut till en efterlevande maka eller make med barn under 18 år. Pensionen förlängs med två månader till ett år.

Nyktert. Polisen får rätt att tillfälligt ta hand om fordonsnycklar för att förhindra rattfylleri.

Hjälmtvång. Cyklister under 15 år måste från och med nu ha hjälm på huvudet – även när de sitter i en cykelkärra.

Sjuka barn. Föräldrar till svårt sjuka barn under 18 år får rätt till obegränsat antal ersättningsdagar från den tillfälliga föräldrapenningen.

Gamla läkare. Åldersgränsen för läkare som har rätt att uppbära ersättning från försäkringskassan höjs från 67 till 70 år.

Nybyggt. Reglerna i flera lagar förtydligas så att konsumenttjänstlagen kommer att gälla även för avtal om till- och ombyggnader av småhus.

Milavdraget. Avdraget för resor till och från jobbet höjs med en krona till 17 kr/mil.

Ny helgdag. National­dagen 6 juni blir helgdag. Annandag pingst upphör då att vara helgdag.

Radio. Kraven på lokal anknytning skärps för dem som vill ha tillstånd att sända närradio.

Lena Mellin