2010 – ett skräckår

avWolfgang Hansson

Jordskalvet på Haiti Jordskalvet i Chile Jordskalvet i Kina Bränderna i Ryssland Översvämning i Pakistan Australien drunknar

1 av 7 | Foto: AP
Kina, 14 april Skalvet mätte 7,1 på richterskalan och hade kunnat döda betydligt fler om det inte hade inträffat i ett otillgängligt och glest befolkat området nära gränsen till Tibet. 2 700 människor dödades och 12 000 skadades, varav 1 500 mycket allvarligt.

Från jordbävningen på Haiti till översvämningarna i Australien.

2010 var ett rekordår för antalet katastrofer.

Klimatförändringarna kan vara en av orsakerna.

Året inleddes med den kraftiga jordbävningen på Haiti där över 200 000 människor dödades och avslutades med de svåra översvämningarna i östra Australien.

Totalt dödades över 295 000 människor och värden för över 900 miljarder kronor förstördes.

950 katastrofer

Det tyska försäkringsbolaget Munich Re gör varje år en sammanställning över alla katastrofer som drabbar världen. Ett normalt år inträffar 785 katastrofer.

Förra året skedde 950 världen över, nära nog 200 fler än ett genomsnittligt år. Näst flest sedan statistiken började föras på allvar 1980.

90 procent av dem är väderrelaterade: stormar och översvämningar.

Den amerikanska kontinenten drabbades värst med 365 naturkatastrofer. Asien var tvåa med 310. Europa klarade sig undan med 120, Afrika 50 och Australien/Oceanien med 65.

Långsiktig trend

Finns det några förklaringar till ökningen?

Chefen för Munich Re:s riskbedömningar tycker sig se en långsiktig trend som hänger samman med att samtliga världshav blivit varmare de senaste 30 åren.

”Klimatet påverkar”

– Sannolikt står klimatförändringarna för en del av denna uppvärmning, säger professor Peter Höppe.

Klimatforskaren Markku Rummukainen vid SMHI tycker det är svårt att slå fast ett tydligt samband mellan det ökande antalet väderrelaterade naturkatastrofer och klimathotet.

– Det kan finnas en koppling, säger han. Men eftersom extremer förkommer så pass sällan, måste man se utvecklingen över en längre tid för att vetenskapligt kunna påvisa ett samband.

2010 var det näst varmaste året sedan mätningarna startade för 150 år sedan. Detta århundrades första decennium var det varmaste hittills. Värmen har stor betydelse för klimatet.

”Svåra stormar”

– Ett varmare klimat ger fler värmeböljor, intensivare nederbörd och kan göra svåra stormar starkare, säger Rummukainen.

Vi påverkar inte

När det gäller jordskalv och vulkanutbrott finns ingen mänsklig påverkan.

– Det går inte att förklara varför vissa år är värre än andra, säger seismologen Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

– Att skalven i Haiti och Chile inträffar så nära varandra är en ren slump. Sett över en längre tid är den seismiska och vulkaniska aktiviteten konstant.