De vill röntga Breiviks hjärna

NYHETER

Rättspsykiatrikernas rapport försenas

Undersökningen av terroristen Anders Behring Breivik försenas.

Orsaken: Rättspsykiatrikerna vill magnetröntga Breiviks hjärna.

– Redan från början har det varit en önskan att få göra en neurologisk undersökning av den misstänktes huvud, säger åklagare Pål-Fredrik Hjort Kraby till VG.

Foto: Anders Behring Breivik.

Rättspsykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sørheim kommer inte klara att lämna sin rapport i tid till den 1 november.

De väntar fortfarande på att få göra en så kallad MR-undersökning av 32-årige Anders Behring Breiviks hjärna. På så vis hoppas de ytterligare kunna utreda om han är straffrättsligt tillräknelig.

Torgeir Husby vill inte kommentera uppgifterna i VG.

Hjärnskada eller tumör

Per Børre Husebø som har jobbat som rättspsykiatriker sedan 1977, säger till VG att han sällan arbetat med fall då det har varit nödvändigt med en dylik undersökning.

– Metoden kan användas i fall då man misstänker att det är något organiskt fel på hjärnan, eller en hjärnskada, epilepsi eller en tumör.

Han säger att MR-undersökningen inte kommer kunna leda till någon psykiatrisk diagnos.

– En sådan undersökning ger bara en bild av hur Breiviks hjärna ser ut anatomiskt. Det kan vara så att de i ett så allvarligt fall som detta, bara vill fastslå att den ser helt normal ut.

Frågor utan svar

Pål Grøndahl har varit expert i närmare hundra kriminalfall. Han har arbetat med fall då det har varit aktuellt med MR-undersökningar, men säger att det är ovanligt.
– Det betyder att det finns frågor kvar som de inte har fått svar på, säger han till VG. En MR-undersökning kan visa på avvikelser i hjärnan som inte är möjliga att se vid kliniska undersökningar.

Frivillig undersökning

Man kan inte tvinga Breivik att bli röntgad, utan undersökningen är frivillig. Men enligt polisen är Breivik själv inte negativ till MR-undersökningen. Det är först och främst praktiska orsaker som lett till att man ännu inte har genomfört undersökningen.

– Det har varit några missförstånd kring hur undersökningen ska genomföras praktiskt och säkerhetsmässigt. Vi har stränga regler att hålla oss till när det gäller säker transport av Breivik till sjukhuset, säger åklagare Pål-Fredrik Hjort Kraby.
 

ARTIKELN HANDLAR OM