Nyheter

Dödssmittan sprider sig i Sverige

avStaffan Dickson

Två döda i Tyskland

Det har redan kostat två människoliv i Tyskland.

Nu har utbrottet av EHEC-smittan kommit till Sverige.

Ett tiotal personer vårdas på sjukhus.

– De är allvarligt sjuka, säger Sofie Ivarsson på Smittskyddsinstitutet.

Tre gurkor från Spanien.

Det är tyska myndigheters just nu hetaste spår för att hitta orsaken till det pågående utbrottet av EHEC-smittan.

Sedan den 2 maj, då utbrottet upptäcktes, har två personer i Tyskland dött av den mycket smittsamma bakterien, som nu sprider sig snabbt efter att Tysklandsresenärer har återvänt till sina hemländer.

Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Sverige har alla drabbats på kort tid.

Njurarna slås ut

– Man brukar säga att man först får blodig diarré och att smittan efter en vecka kan övergå i det så kallade HUS-syndromet (hemolytiskt uremiskt syndrom), som gör att njurarna slås ut. Det är HUS-syndromet som har orsakat dödsfallen i Tyskland, säger Cecilia Jernberg, mikrobiolog på Smittskyddsinstitutet.

Kan man dö trots att smittan inte har övergått i HUS?

– Nej, det tror jag inte. Det skulle vara om man torkar ut av diarrén, säger Cecilia Jernberg.

EHEC-bakterien finns naturligt hos kor, och när grönsaker som har kommit i kontakt med gödsel inte sköljs ordentligt kan människor få i sig den.

Allvarligt sjuka

Ett tiotal personer i Västra Götaland, Stockholm, Skåne, Jämtland och Halland är allvarligt drabbade, varav nio har utvecklat HUS-syndromet. Det är lika många som normalt drabbas av HUS på ett år. Samtliga misstänks ha blivit smittade i Tyskland.

– Alla tio vårdas fortfarande på sjukhus och är allvarligt sjuka. Vissa har fått dialys för sina njurbesvär, säger Sofie Ivarsson, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

70 procent kvinnor

Hittills har bara vuxna drabbats av smittoutbrottet.

– Det är anmärkningsvärt. Normalt drabbas barn lättare av EHEC-bakterien, säger Sofie Ivarsson.

– Dessutom ser vi att cirka 70 procent av de drabbade är kvinnor. Något som kan hänga ihop med att det är sallad som pekas ut som smittkällan, säger hon.

Smittskyddsinstitutet räknar med att antalet drabbade i Sverige kommer att stiga i takt med att media uppmärksammar smittan.

EHEC

EHEC producerar ett gift (toxin) som svarar för många av sjukdomssymtomen. Flera serotyper kan orsaka sjukdom, den vanligaste vid utbrott har varit EHEC O157.

Idisslare, framförallt nötkreatur, är reservoar för VTEC. Smittan kan spridas via kontakt med dessa djur eller kontakt med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel eller förorenat vatten. Utbrott har beskrivits från många olika typer av livsmedel, som opastöriserad mjölk, opastöriserad äppelcider, yoghurt, sallad, salami, medvurst, rostbiff och hamburgare. Människor har också insjuknat efter friluftsbad i förorenat vatten eller efter att ha druckit smittat kommunalt vatten. Även smitta från person till person förekommer.

Inkubationstiden är vanligen tre till fyra dygn (ett till åtta dygn).

Källa: Smittskyddsinstitutet

Symptom

Ofta börjar sjukdomen med magkramper och diarré, men sällan feber. Illamående och kräkningar kan förekomma. Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodtillblandad. Sjukdomen går normalt över inom en vecka. Hos cirka fem procent av patienterna (framför allt barn under fem år och gamla) utvecklas HUS, som uppträder inom två till 14 dygn. Njurarna skadas med njursvikt som följd. Trombocyterna, ”blodplättarna”, kan sjunka så lågt att blödningar uppträder. HUS kräver ofta intensivvårdsbehandling och dialys.

Källa: Smittskyddsinstitutet