Nyheter

Tjänade 220 000 kr – för ett sammanträde

Av: 

Sofi Tagesson

NYHETER

”Regeringens råd för statligt ägande ”gick inte direkt under av hög arbetsbelastning

Bengt-Åke Nilsson var ordförande i rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande - som i fjol bara hade ett möte.

Foto: krister hansson

Medlemmarna i ett av regeringens råd hade bra betalt under förra året.

Allt de gjorde för att förtjäna sina arvoden var att gå på ett sammanträde med tillhörande middag, avslöjar Realtid.se i dag.

– Det går inte att bedöma bara efter det året, utan man får se det mer som ett genomsnitt, säger Bengt-Åke Nilsson, som var ordförande i rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande.

Fick arvode

Han var som ordförande den som hade det högsta arvodet av rådets medlemmar, 200 000 kronor om året. De sex ledamöterna fick nöja sig med 100 000 kronor var per år. Därtill hade rådsmedlemmarna 20 000 respektive 10 000 kronor i arvode per möte.

Och med utgångspunkt i förra årets arbetsinsats var det förmodligen ingen som klagade.

Inga försäljningar

Under 2010 skedde inga statliga försäljningar.

Och allt rådet gjorde under hela året var att gå på ett sammanträde. Ändå gick 1 274 700 kronor åt av de budgeterade 1,9 miljoner kronorna.

– Det var ett sammanträde där vi hade en genomgång och fick information om de företag som var aktuella för försäljning, säger Bengt-Åke Nilsson.

Som avslutning käkade rådsmedlemmarna middag - som de dessutom slapp betala.

Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande bildades av Regeringen 2007 och lades ner i slutet av 2010.

De här bolagen såldes

Under de knappa 2,5 år som rådet fanns såldes de här statliga bolagen:

Vin & Sprit

Vasakronan

OMX

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Publisert: