Stopp för vinstuttag viktigast för V

När Vänsterpartiet slår fast sin politik inför riksdagsvalet i höst dominerar en fråga – inga skattepengar ska få gå till vinster i bolag inom vård, skola och omsorg.

– Det är vår hjärtefråga, för det drabbar välfärden väldigt hårt, säger partiledaren Jonas Sjöstedt.

Men V vill också skrota det fria skolvalet och ge mer pengar till sjuka och arbetslösa.

Trots att det är fem månader kvar till väljarna ska säga sitt i riksdagsvalet presenterar nu Vänsterpartiet sin valplattform med politik inför den kommande mandatperioden, 2014-2018.

Att man går fram så tidigt beror enligt partiledaren Jonas Sjöstedt på – förra valrörelsen 2010.

– Väljarna visste inte riktigt vad vi stod för då, säger han.

Det är ett misstag man inte vill göra om och därför låter man nu väljarna få god tid att sätta sig in i V-kraven.

Nya regler för välfärdsbolag

I valplattformen står att V vill lagstifta mot att plocka ut vinster i välfärden och att privata företag "som är seriösa och sätter verksamheten främst" kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse.

För "utförsäljningar" av offentlig egendom ska krävas beslut med tre femtedelars majoritet, alternativt två beslut med mellanliggande val, menar V. De områden där V säger nej till vinstuttag finns inom sjukvård, äldreomsorg, skola, förskola och HVB-hem.

– Det är uppenbart att det drabbar välfärden väldigt hårt. Massor av lärare och undersköterskor som vi har betalat för blir i stället till vinster i riskkapitalbolag. Vi ser skolor som går i konkurs, äldreomsorg som har för få anställda och personal som inte har trygga jobb. Vi måste ändra det där och vi är den enda garanten för att det kommer att ske, säger Sjöstedt.

Enligt partiledaren kvarstår kraven vid eventuella regeringsförhandlingar med S och MP efter valet.

– Normalt i koalitionsregeringar brukar varje parti få igenom sin hjärtefråga. Det här är vår hjärtefråga. Det är en fråga där vi har ett enormt stöd i befolkningen.

Skolvalet ska bort

Men V vill också se en rad andra förändringar. Bland annat vill man slopa det fria skolvalet och ersätta det med en närhetsprincip, på ungefär samma sätt som det fungerade förr. Upptagningsområden ska blandas så att barn kommer från olika närliggande områden, såsom kvarter med mest hyresrätter respektive villor och radhus.

– Vi vill ha en skola som är så bra och så likvärdig att man tryggt ska kunna börja i den närmaste skolan, säger Sjöstedt.

I praktiken innebär det att V vill att barn som ska börja skolan kallas till sin närmaste skola och att bara den som har särskilda skäl ska få byta.

– Har man särskilda skäl för att vilja byta, kanske har sociala skäl eller att man vill ha en alternativ pedagogik, så får man göra det.

Enligt Sjöstedt har både Finland och Norge liknande principer för sina skolor.

30 000 nya jobb

Vänsterpartiet lovar också arbeta för satsningar på välfärden. Bland annat höja statsbidragen till kommunerna och öronmärka pengar till mer personal i äldreomsorgen och 6 000 nya lärare i grundskolan.

Andra vallöften är att avskaffa rut-avdragen, höja studiemedlen och att på sikt höja sjukersättningen så att 80 procent får ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom.

V utfärdar också vallöften för fler och tryggare jobb. Enligt partiet så kan deras satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning redan första året kunna ge 30 000 nya jobb.

V vill lagstifta om rätten till heltid och ändra i lagen så att den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning.

Partiet lovar i plattformen också att arbeta för att 80 procent av löntagarna ska få ut 80 procent av lönen från a-kassan. Det är dock bara partiets mål "i ett första steg".

V vill också avskaffa fas 3 och lovar att med partiets politik kommer alla arbetslösa under 25 år att erbjudas ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar, förslag som också S driver.

Publisert: