Torsk på torsk på grund av sill

Danska forskare varnar för kollaps i Östersjön

Torsk
Torsk

Torskbeståndet i Östersjön är på väg att kollapsa.

Enligt danska forskare håller fisken på att svälta ihjäl – för att vi äter för mycket sill.

– Vi har aldrig sett det så illa förut, säger Margit Eero, forskare på DTU Aqua.

Forskare och havsbiologer från Danmarks tekniske universitet har undersökt torskbeståndet i Östersjön under flera års tid. Sedan 1970-talet har beståndet minskat kontinuerligt. Men årets upptäckt är den värsta på länge – i dag finns betydligt mindre än en fjärdedel av 1970-talets bestånd kvar.

Och de torskar som forskarna sett håller på att svälta ihjäl.

– Vi har aldrig sett det så illa förut. Många torskar är i så dålig kondition att de håller på att dö av matbrist. Vi är allvarligt rädda för att beståndet kollapsar, säger Margit Eero, forskare på DTU Aqua till ing.dk.

Vi äter upp torskarnas mat

I dag har torskarna bara två lekplatser kvar i Östersjön, Bornholmsdjupet och Arkonabassängen. Men torskarna orkar inte längre vandra norrut i Östersjön. Enligt de danska forskarna beror det på att fisket efter sill och skarpsill i området har ökat på senare år. Vi äter helt enkelt upp torskens föda.

– En begränsning eller ett fiskeförbud i det här viktiga lekområdet är ett enkelt sätt att säkra torskens överlevnad. Skarpsillen kan till exempel fiskas längre norrut där torsken inte leker, säger Margit Eero till ing.dk.

Östersjön behöver HLR

Förutom det intensiva fisket efter sill och skarpsill spelar också mänsklig miljöpåverkan och naturens nycker in. Det bräckta vattnet i Östersjön behöver fyllas på med syresatt saltvatten med jämna mellanrum för att torsken ska kunna överleva. Men senaste gången denna konstgjorda havsandning skedde var för över tio år sedan, enligt de danska forskarna.

Publisert: