Experter om läget i Ukraina

Julia Tymosjenko kan vara personen som enar den hittills splittrade oppositionen som håller på att ta makten över Ukraina.

Men hon lär inte ena hela landet, som nu riskerar att splittras, enligt experter Aftonbladet tillfrågat.

Samtidigt kan Vladimir Putin ha tappat sin kontroll över Ukraina – för att aldrig få den tillbaka.

Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI:

Vad innebär frisläppandet av Julia Tymosjenko?

– Det innebär att oppositionen får en kandidat som har potential att ena dem och föra deras talan på ett effektivt sätt. Sen är hon inte en kandidat som kan ena hela Ukraina då hon är mycket kontroversiell, både älskad och hatad. Det avgörande är hennes hälsosituation. Hon har haft kroniska ryggproblem och utsatts för starka fysiska och psykiska påfrestningar under fängelsetiden. Hur hennes första framträdande på Majdan tas emot blir avgörande för hennes fortsatta position i det nuvarande systemet. Hur som helst har frisläppandet av Tymosjenko stor symbolkraft.

Vad kommer hända med Viktor Janukovitj?

– Det är högst oklart. Han är en president som är avsatt men inte erkänner sig avsatt. Om det stämmer att han befinner sig Charkiv för att mobilisera stöd för honom så är det ju i praktiken en uppdelning av landet, där de delar som har sympatiserat med protesterna styrs från parlamentet i Kiev och de delar som fortfarande är lojala med Janukovytj styrs från Charkiv. Men det är inte alls klart att han har det stöd han förväntar sig. Den regionala eliten i öst kan anse att han är passerad, ett förbrukat namn. De kanske uppfattar honom som ett problem och då måste han fly utomlands.

Finns det risk att Ukraina splittras?

– Det går inte att utesluta. Därmed inte sagt att det med nödvändighet kommer att ske. Just i det här läget står mycket på spel. Uppenbarligen finns politiker som kan tänkas utnyttja situationen och vidga klyftan i landet ytterligare för att gynna sin egen politiska överlevnad. Det är inte förutbestämt att landet splittras, det är ett värsta-scenario.

Hur kommer Putin att agera?

– Hittills har Ryssland hållit tämligen låg profil då det inte kommit några officiella uttalanden varken från Duman, presidentadministrationen eller utrikesministeriet. Det kan bero på att de inte vet hur de ska hantera situationen. Jag tror att man vill bevara och stärka sin kontroll över de regioner där man har störst intressen, om man inte kan behålla inflytandet i hela Ukraina. Den mest vitala regionen för Ryssland är Krim, där finns rysk befolkningsmajoritet och en flottbas i Sevastopol. I östra Ukraina finns stora industrier och pro-rysk befolkning och stora ryska minoriteter. Ryssland använder i första hand sitt ekominska inflytande och politiska kapital. Men hotet om militär intervention finns också, även om det naturligtvis inte går att genomföra med kort varsel och skulle innebära enorma risker. Georgien-kriget 2008 visade att Rysslands tröskel för att använda militärt våld kan ha sänkts.

Hur kommer EU att agera?

– EU är också ganska tyst, man är överrumplad och behöver analysera situationen. Jag förmodar att man samlas till något form av krismöte på utrikesministernivå och sedan skickar representanter till Kiev. EU tyckte nog att man hade utfört sitt uppdrag när avtalet undertecknades i fredags i närvaro av tre EU-utrikesministrar. Man kommer säkerligen komma med förslag och en ny förhandlingsinvit, men det måste till förhandlingar med både EU och Ryssland för att garantera en fredlig lösning.

Hur kommer USA att agera?

– USA har agerat mycket kraftfullare diplomatiskt än vad EU gjort fram till alldeles nyligen. De införde 20 riktade sanktioner mot ukrainska politiker redan för flera veckor sedan och har irriterat sig över att EU varit så senfärdiga. Det är uppenbart att de vill spela en aktiv roll med en mer riktad diplomati.

***

Jakob Sweicicki, forskare vid Utrikespolitiska institutet:

Vad innebär frisläppandet av Julia Tymosjenko?

– Hon är den en av få personer i ukrainska politiken som har viss auktoritet och utstrålning. Annars är det bleka figurers som företräder oppositionen, för att inte tala om makthavarana. Det återstår att se vilken roll hon kan få. Många menar att hon kan vara Ukrainas nästa president, men det beror på hennes ryggproblem. Jag tror att Ukrainas olycka är att de inte har några bra ledare. Hon är en av få och kan betyda mycket.

Vad kommer hända med Viktor Janukovitj?

– Det är det många som undrar och man vet inte om han är landets ledare eller inte. Han har tidigare sagt att han ska avgå och skrivit på papper om att hålla nyval. Hans medarbetare förnekar hela tiden att han redan avgått, medan parlamentet tagit beslut att han ska skiljas från makten. Om han skulle hamna i demonstranternas händer skulle hans öde inte bli avundsvärt, men han kan fly landet. Men hans tid vid makten är slut.

Finns det risk att Ukraina splittras?

– Ja, det är en ganska stor risk för det. Det har redan sagts från Krim att de vill ha en federation, vilket skulle vara första steg mot splittring. Sedan är det flera andra kommunalfullmäktige i östra delarna av landet som säger att de tar ansvar för säkerheten i deras delar av landet. Men för ett antal år sedan var det en liknande situation. Då var det repressalier som väntade för dem som sa så, Ukrainas självständighet och nationella identitet skulle säkerställas och någon splittring var det inte tal om. Nu vet man inte.

Hur kommer Putin att agera?

– Jag tror att han har tappat kontrollen över utvecklingen och det är klart att det inte ligger i hans intresse att Ukraina befinner sig i fritt fal som det verkar. Jag tror inte att Ryssland går inte militärt då Ukraina är för stort och folkrikt. Däremot har de stor möjlighet att agera, då en tredjedel av befolkningen i Ukraina ser Putin som sin ledare och inte de som sitter vid makten i Kiev. Det har höjts röster om att Ryssland ska komma till deras försvar och undsättning när Ukrainas makt splittras eller faller.

Hur kommer EU att agera?

– Jag tror att de kan göra mycket förutom att införa sanktioner, som bara är en mindre faktor i sammanhanget. I och med att myndigheterna i Kiev bestämt sig för att använda våld kan omvärlden inte göra speciellt mycket. Det man kan göra är att erbjuda förhandlingar och bygga förhandlingsramar. Inte mycket mer.

Hur kommer USA att agera?

– De kan påverka Putin då nyckeln eller lösningen kanske ligger i Moskva. Man skulle kunna hävda från västsidan att en demokratisk utveckling och ett Ukraina som har sina värderingar nära EU skulle vara gynnsamt för Ryssland självt, men så är det inte.

***

Marietta de Pourbaix-Lundin, riksdagsledamot (M), utsänd av Europarådet till Ukraina:

Vad innebär frisläppandet av Julia Tymosjenko?

– Det innebär väl att Ukraina ändå kan hoppas på att rättsstaten fungerar eftersom hon blev politisk dömd och det aldrig fanns någon rättvisa. Jag hoppas att de i oppositionen inte bara tänker på hämnd. Hon kommer säkert att få en roll. Även när hon var i fängelset där jag träffade henne hade hon full koll på vad som hände hela tiden.

Vad kommer hända med Viktor Janukovitj?

– Han har ju blod på sina händer då han  beordrat både poliser och militär att beskjuta den egna befolkningen. Han måste naturligtvis ställas inför rätta, men det måste gå både schysst och rättssäkert till. Våld föder våld och man kan inte hämnas utan måste bryta den onda våldscirkeln.

Finns det risk att Ukraina splittras?

– Det beror helt och hållet på vad ryssarna gör. Det finns ju delar av Ukraina som säkert väntar och hoppas på att Ryssland ska ingripa.

Hur kommer Putin att agera?

– Han har ju haft fingrarna med i spelet hela tiden. Hans utpressning mot Ukraina gjorde att de inte skrev på avtalet mot EU, vilket ledde till att protesterna började förra året. Han hotade med handelsbojkott och att gaspriserna skulle stiga. Han hotade med vad jag kallar maffiafasoner.

Hur kommer EU att agera?

– Jag tror att det rått viss förvirring eftersom situationen förändrar sig varannan minut. Men jag undrar om de är tagna på sängen. När Man uppgav att ett nyval skulle hållas om tio månader var det för de som demonstrerade på Maidan en enormt lång tid. Jag tror heller inte att Janukovitj hållit sitt ord om nyval.

Hur kommer USA att agera?

– USA har ju försökt prata med båda Ukraina och Ryssland och försökt dämpa situationen för att undvika ingripande från Ryssland. Jag tror inte de vill att det ska bli något mer våld.

Publisert: