”Sekretessen är bindande”

NYHETER

Det vågar du skriva om din arbetsgivare

Hårdare konkurrens har skapat tuffa anställningsförhållanden.

Det menar Kent Källström, professor i civilrätt.

– Men även den privata sektorn inser numera att man ibland behöver vädra åsikter, säger han.

Foto: Kent Källström, professor i civilrätt.

En allt tuffare arbetsmarknad har de senaste två decennierna påverkat både förmåner och skyldigheter för anställda, menar Kent Källström vid Stockholms universitet.

Grunden i anställningstryggheten har ändå bestått och yttrandefriheten vägt tungt, även om den rättsligt inte omfattar privata arbetsplatser.

– Men jag tror att den har smittat av sig även på den privata sektorn, att både anställda och arbetsgivare börjar acceptera att det blivit högre i tak, bland annat på sociala medier, som ventiler för de anställda.

I fallet med piloterna från Ryanair skiljer sig villkoren, menar experten.

Får inte avslöja villkor

– Så vitt jag förstår får de skriva på ett anställningsvillkor att inte avslöja villkoren. Och har man en sådan sekretessklausul, då är den bindande.

Normalt förses den med en vitesklausul som innebär att man får betala ett på förhand fastställt skadestånd.

– Det är accepterat inom företag att göra så, även om det är vanligare att högre tjänstemän har klausuler.

Två skäl till avskedande

Enligt Kent Källström – som senast 2012 publicerade en skrift om anställningsförhållanden – är det bara två skäl som generellt leder till avskedande:

• Psykisk och fysisk misshandel och hot.

• Illojalt uppträdande där man konkurrerar med arbetsgivaren, eventuellt hjälper en konkurrent eller stödjer personer som hotar företaget.

– Om man sprider misstämning på arbetsplatsen är det inte avsked men uppsägningsgrund.

Skrev om ”gökboet”

I ett fall på Volvo 2011 valde arbetsgivaren att avskeda en person som i sociala medier skrivit att han längtade efter att gå hem från "gökboet".

Lars Ask, facklig företrädare vid IF Metall, kallade det en oroande utveckling att skrämma anställda till tystnad.

I chefsorganisationen Ledarnas guide om arbets- och lojalitetsplikt punktas , förutom att utföra arbete, arbetstagarens andra huvudskyldigheter:

• att inte agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren

• att iaktta tystnadsplikt

• att rätten att kritisera arbetsgivaren inte är ovillkorlig

• att inte bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

– Man kan vädra synpunkter på olika förhållanden i ett företag men gränsen är skarp vid när det gäller att skada arbetsgivaren, säger professorn i straffrätt.