Frågan som ska lyfta FP

Satsar på att bli Alliansens feministiska röst

Jämställdhetsfrågan ska lyfta Folkpartiet till nya höjder.

Aftonbladets rundringning visar att man nu siktar på att bli Alliansens feminist­iska röst.

– Jämställdhet kommer att bli en av Folkpartiets stora frågor i valrörelsen 2014, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP).

Med dalande förtroende i skolfrågan och sämre opinionssiffror än vid valet 2010 behövs nya krafttag. Aftonbladets rundringning visar att företrädarna för Folkpartiet nu vill sikta in sig på en annan fråga för att dra till sig väljare i valet: mäns och kvinnors lika rätt. Det handlar om såväl rättvisa löner som en extra pappamånad och att arbeta mot heders­våld.

– Det är ju jätteroligt att många brinner för att det ska vara en av våra viktig­aste profilfrågor, säg­er jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP).

Inte spikat än

Hon framhåller att partiet inte slagit fast sin politik inför valet men säger att jämställdheten definitivt kommer att bli en av Folkpartiets profilfrågor i valrörelsen.

Ett fyra dagar långt landsmöte ska nu ge Folk­partiet vind i seg­len inför val­et. När de 179 ombuden och partistyrelsen i dag samlas i Västerås är det för att mejsla fram ett vinnande koncept inför valet 2014. Folkpartiet, som länge varit förknippat med skolfrågan, söker nu fler vägar att nå fram till väljarna.

– Vi behöver bredda oss, vi kan inte bara ha skolpolitik­en. Jag tycker att Folkpartiet ska profilera sig mer mot de feministiska frågorna. Där sticker vi ut mot de andra partierna i Alliansen, säger Linda Nordlund, ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

”Nästa stora fråga”

Folkpartiets parti­sekre­terare Nina Larsson instämmer:

– Jag är helt övertygad om att jämställdhet blir nästa stora fråga. Jag möter många som lyfter frågan när jag är ute och träffar folk. Många tycker vi har kommit långt i Sverige, men vi har en bra bit kvar. Och det är frustrerande. Där är ju vårt förslag om den tredje pappa­månaden en viktig del inte minst i fråga om kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Behöver ny riktning

Också Johan Pehrson, partiets gruppledare i riks­dagen, anser att partiet behöver en ny riktning.

– Vi är i alla grader ett parti som i 100 år jobbat för jämställdhet. Jag tycker att det finns all anledning att se till att vi åter­igen gör detta. Det är viktigt i sak och det råkar beröra hälften av väljarna. Det kan inte vara en nackdel.

Johan Pehrson poängterar senare att han menar att frågan berör båda könen, men drabbar kvinnor värst.

Under landsmötet väntas Folkpartiet fatta beslut i flera frågor som påverkar partiets jämställdhetsprofil. Det hand­lar bland annat om en extra pappamånad och ett förslag om att lägga till en samtyckesformulering i sexualbrottslagstiftningen.

Så här ska FP bli jämställt

Under Folkpartiets Landsmöte ska ett flertal motioner behandlas som alla handlar om att stärka jämställdheten i den egna organisationen. Det här är ett par av de förslag som ska diskuteras:

Länsförbundens ansvar för att det råder balans mellan antalet män och kvinnor i maktpositioner i bolagspresidier och bolags­styrelser.

Att partiet föreslås utarbeta en strategi för jämställdhets­integrering av både den egna organisationen och av politiken i stort.

Kvinnodagen den 8 mars föreslås bli en kampanjdag för Folkpartiet.

LANDSMÖTET

Frågor som väntas väcka debatt

Partistyrelsen vill att elever ska få betyg från årskurs 4 medan Liberala ungdomsförbundet föreslår betyg från årskurs 1.

Många motioner har lämnats in om att sjukvården är ojämlik över landet och att ett förstat­ligande av vården kan avhjälpa detta. Diskussionen väntas handla om hur stor del av vård­en som ska vara statlig och vilken roll landstingen ska spela.

Partistyrelsen står bakom förslaget om att införa en extra pappamånad för föräldra­lediga. Den ska tas från den befintliga föräldra­försäkringen. Vissa partiföreträdare vill gå längre och föreslår tredelad eller tvådelad föräldraför­säkring.

Ungdomsförbundet, studentförbundet och kvinnoförbundet har skrivit en gemensam motion om samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen. Men partistyrelsen har yrkat på avslag, bland annat då man först vill invänta effekten av den nya sexualbrottslagstiftning som kom tidigare i år.
 

Valet av partiledare

Utbildningsminister Jan Björklund kommer att väljas om som partiledare under Landsmötet i Västerås. Men den dag han avgår finns flera tänkbara efterträdare. Enligt vad Aftonbladet erfar är det framförallt Birgitta Ohlsson, Erik Ullenhag, Maria Arnholm och Cecilia Malmström som är de hetaste namnen. Men i dagsläget har Jan Björklund starkt stöd i partiet. Så här säger ett par folkpartister som Aftonbladet pratat med:

Nina Lundström, riksdagsledamot: ”Han blir kvar efter valet, både som ledare och minister hoppas jag.”

Allan Widman, riksdagsledamot: ”Jan har ett stort förtroende i dag. Nu ska vi vinna nästa val, det är viktigast.”

Barbro Westerholm, riksdagsledamot: ”Han är hur bra som helst, han är en otro­ligt skicklig ledare som ser oss alla. Hans militära bakgrund gör att han vet att han måste se varje kotte i sin organisation och lyssna. Björklund är den naturliga fortsättningen ett bra tag till.”

Publisert: