Anmälde obegriplig byråkratsvenska

Myndighetsvenska kan vara rena grekiskan.

Språkkonsulten Helena Englund Hjalmarsson begrep ingenting av Patent- och registreringsverkets (PRV) svar på hennes ansökan – och JO-anmälde myndigheten.

– Man kan väl säga att jag inte vet vad PRV vill mig, säger hon.

Många känner nog igen problemet. Vad står det egentligen i det där brevet från myndigheten?

Avbida?

Obilligt?

Föranstalta?

Rådrum?

Ta det lugnt. Även proffsen har svårt att förstå. Helena Englund Hjalmarsson, vd för Språkkonsulterna, ansökte till Patent– och registreringsverket om att ordmärkesskydda företagets årliga temadag Grammatikdagen.

Och fick till svar något för henne helt obegripligt.

”Anmärkningsvärt”

– Man kan väl säga att jag inte vet vad PRV vill mig. Jag förstår att det är ett svar på min ansökan, men det är ett väldigt otydligt budskap. Det är inget beslut, det är ett föreläggande, och för mig är det förenat med sanktioner. Man måste inkomma med nya uppgifter, men vilken sorts uppgifter det är och vad som händer om jag inte gör det är väldigt otydligt, säger hon.

Hur illa är det att inte ens en språkkonsult inte förstår?

– Det är inte så att vi är smartare än andra, men vi är vana vid att analysera text. Och ur det perspektivet kan man säga att det är anmärkningsvärt att inte vi förstår det här brevet. Föreläggandet är fel på många sätt. Ord, meningar, struktur, perspektiv och argumentation är otydliga.

JO-anmälde

Helena Englund Hjalmarsson blev trött på byråkratsvenskan och valde att JO-anmäla PRV:s svar. I anmälan står att föreläggandet är "tillkrånglat och svårbegripligt" och att det strider mot Språklagen från 2009, som säger att myndigheter har en skyldighet att uttrycka sig enkelt, vårdat, och begripligt.

– Det finns ganska mycket forskning om läsbarhet och metoder som man kan gå efter för att se om en text är begriplig eller inte, säger Helena Englund Hjalmarsson.

– I den här texten finns det många lagparagrafer som inte jag kan tolka. Och om man ser till disposiotionen, kommer det viktigaste först? Nej, verkligen inte.

PRV: Fullt begripligt

Per Holmström, chefsjurist på PRV, håller inte med Språkkonsulterna. Enligt honom är texten så begriplig man kan göra den.

– Jag tror att det kan finnas chanser att förenkla det på vissa ställen. Men jag tycker inte det här är ett jättebra exempel på krånglig byråkratsvenska. Jag har svårt att känna den där riktiga indignationen, säger han.

– Man kanske skulle kunna mjuka upp inledningen.

Vad betyder svaret?

– Det säger att PRV har gjort en bedömning att det inte är möjligt att registrera ordmärket enligt varumärkeslagen. Sen ger vi möjlighet för de sökande att höra av sig och justera ansökan. Anledningen är att Grammatikdagen är rent beskrivande för verksamheten som man vill skydda. Och man kan inte få något registrerat som är allmänt beskrivande. Det är samma sak som att man inte får varumärkes- eller ordmärkesskydda till exempel orden bil eller bilverkstad.

Kunde man inte formulerat det så?

– Det är klart man alltid kan skriva en liten novell, men det finns allmänt intresse att från myndighetshåll vara koncis. Jag har svårt att rikta någon kritik mot hur den här förklaringen gjorts, säger Per Holmström.

Publisert: