Zethraeus får inte tidbestämt

NYHETER

Livstiden omvandlas till 33 år

1 av 4
DOMARNA Tommy Zethraeus, 39 år, dömdes den 6 september 1995 för mord, mordförsök och rån till livstids fängelse. Guillermo Marquez Jara, 37 år, dömdes till fyra års fängelse för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. Högsta domstolen skärpte straffet till sex år. Jara flyttade efter avtjänat straff år 2002 till sitt hemland Chile. Dessutom dömdes fyra män och en kvinna för bland annat olaga vapeninnehav och skyddande av brottsling.

Livstidsdömde Stureplansmördaren Tommy Zethraeus, 44, har suttit inlåst i 19 år.

I dag klockan 11 meddelade Örebro tingsrätt sitt beslut om straffet ska tidsomvandlas.

Det tidsbestäms till 33 års fängelse och innebär att han kan släppas villkorligt om drygt två och ett halvt år.

Tommy Zethraeus sköt automateld mot vakterna vid nattklubben Sturecompagniet.

Fyra personer dog och ett 20-tal skadades.

Det var i december 1994.

"Ångerfull och skamsen"

I en ansökan till Örebro tingsrätt i somras skrev han att han i dag är djupt ångerfull och skamsen.

"Har i dag avtjänat ca 19 år och i det närmaste avverkat en verkställighet som motsvarar ca 30 års fängelse. Är väl medveten om det grova brott jag dömdes för 1995 och är idag djupt ångerfull och skamsen. Det begångna brottet var inte planerat och inte heller ett led i systematisk brottslighet. Vidare är jag gift sedan tio år tillbaka och är far till 4 barn (5-20 år gamla) och har därmed fått en fast punkt i livet."

Har en examen

Han beskrev också att han de senaste fem åren läst in över 300 högskolepoäng och fått en masterexamen.

"Det är i första hand för familjens skull jag tagit mig an studier på avancerad nivå och i andra hand för att kunna få ett jobb efter avtjänat straff. Detta för att skapa en möjlig utväg att betala av såväl skadestånd som att leva ett så normalt liv som möjligt."

Han skulder hos kronofogden uppgår i dag till 1,7 miljoner kronor.

2003 dömdes Zethraeus för nya, grova brott inifrån fängelset, i den så kallade Hallhärvan.

Åklagaren Tomas Olsson har motsatt sig en tidsomvandling och menar att frågan är för tidigt väckt.

Zethraeus har ansökt om tidsomvandling tidigare och förra gången var 2010. Då blev det avslag på grund av att återfallsrisken i brottslighet ansågs för svår att bedöma.

Fem kriterier

Vid omvandlingen har fem kriterier beaktats.

• Den tid som Tommy Zethraeus har avtjänat,

• vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för att han fått ett livstidsstraff,

• om det finns risk att han återfaller i allvarlig brottslighet,

• om han åsidosatt vad som gäller för straffverkställigheten samt

• om han har medverkat till att främja sin anpassning till samhället.

Tingsrätten konstaterar att Zethraeus skött sina bevakade permissioner utan anmärkning och att han även visat god skötsamhet inne på fängelset sedan 2006.

Någon permission på egen hand har han ännu inte haft. Och detta gör att det finns en osäkerhet när det gäller att bedöma risken för återfall. Men osäkerheten är inte ett giltigt skäl att för att neka en omvandling, enligt ett avgörande i Högsta domstolen 2008.

"Tingsrätten konstaterar även att Tommy Zethraeus till dags dato har haft en del permissioner med åtföljande tjänsteman, vilka alla skötts utan anmärkning. Detta talar i någon mån för att Tommy Zethraeus har förmågan att klara sig i frihet."

Av beslutet framgår att han vill fortsätta studera när han friges villkorligt. Han anser sig ha goda chanser att få ett jobb. På Tidaholm, där han suttit de tre senaste åren, har han hjälpt andra medintagna i deras studier. Han har även biträtt en doktorand i dennes forskning och utesluter inte att han själv kan få forska på doktorandnivå.

Beslutet från tingsrätten är möjligt att överklaga till Göta hovrätt.

Chefsåklagare Tomas Olsson, som motsatt sig en omvandling, ska läsa beslutet under eftermiddagen och kommer lämna en kommentar senare.