Expert misstänks för museistölder

avAnders Johansson

NYHETER

Den ansedde museimannen åkte fast när han stal frimärken från en auktionsfirma.

Nu är han misstänkt för grova stölder - på det museum där han tidigare arbetade.

– Föremålen har ett stort kulturhistoriskt värde för staten, säger kammaråklagare Jonas Svanfeldt, som leder förundersökningen.

Mannen är en av landets absolut främsta experter på sitt område.

Sedan han åkte fast för frimärksstölden och slutade sitt arbete genomfördes inventeringar på hans forna arbetplats.

Då upptäcktes att det saknades en mängd olika objekt som han haft tillgång till.

Det handlar om cirka ett 40-tal värdefulla objekt som nu saknas - och urvalet pekar på att den som ligger bakom har stor sakkunskap.

Husrannsakan har genomförts

Ett objekt misstänks ha stulits 2003. Det har återfunnits hos en samlare i södra Sverige och länken mellan samlaren och muséet är den nu misstänkte. Just detta fall har emellertid precis hunnit bli preskriberat, då tio år gått.

Jonas Svanfeldt uppger att en husrannsakan genomförts hemma hos museimannen utan att något av objekten återfunnits. En teori är att han sålt dem vidare till samlare, kanske både inom och utom landet.

Bland annat rör det sig om skrifter och brev.

Högt kulturhistoriskt värde

– Det är svårt att värdera i pengar, det är som med antiktiviteter, en del saker är värda jättemycket i vissa lägen och andra inte så mycket, säger Jonas Svanfeldt. Men det gemensamma är att de har ett högt kulturhistoriskt värde för staten.

Museimannen var anhållen en dag men släpptes av åklagaren efter förhör.

Mannens advokat, Sargon De Basso, säger att hans klient förnekar brott och ställer sig frågande inför anklagelserna.

– Misstanken känns väldigt långsökt om jag får säga det själv, säger Sargon De Basso. Och jag håller för uteslutet att det leder till någonting annat än ett avskrivningsbeslut.

Vill inte uttala sig

Enligt advokaten finns inga nya förhör inplanerade.

Chefen för det aktuella muséet vill för närvarande inte uttala sig om omfattningen på det som försvunnit eller hur det ska värderas.

– Jag har ingen kunskap om marknadsvärden på föremålen varken på det här muséet eller de muséer jag jobbat på tidigare. Det är ju ingenting man håller högt i museivärlden, marknadsvärden,  eftersom våra föremål ska ju aldrig ut på någon marknad. Det är helt oväsentligt för oss.

Var stor stamkund

– Vi värderar det antikvariska däremot. Det är ju det som hela vårt urvalskriterium, de antikvariska värdena.

Museimannen har även haft som hobby att samla frimärken. Bland annat var han en stor stamkund på auktionsfirman Philea i Stockholm.

Vid en visning inför en auktion upptäckte personalen på övervakningskamerorna hur han plötsligt hur han stoppade på sig frimärken. Men när de kom ut i visningslokalen hade han redan hunnit försvinna.

Tillsammans med polisen riggades då en fälla till nästa auktion. Och allt gick som planerat. Mannen dök upp, satte sig på anvisad plats rakt nedanför en kamera och beställde in pärmar med frimärken han var intresserad av. Sedan började han plocka på sig det ena efter det andra.

Greps på bar gärning

Mannen greps på bar gärning och gick med på att betala böter via ett strafföreläggande. Han betalade utan protester också en kravfaktura på 100 000 kronor som en sorts skadestånd till auktionsfirman.

I förhören var mannen mycket ångerfull och sa att han fått "hjärnsläpp", att han sökt hjälp.

– Jag drabbades av någon form av kleptomani, jag ser det som oförklarligt, det jag gjort. Men jag kommer aldrig att göra om det.

Han sa också att han aldrig stulit någon annanstans.