100 000 dog av överdoser i USA under ett år

TT-AP

Publicerad 2021-11-17

De många dödsfallen förklaras delvis med ökningen av det narkotiska preparatet fentanyl (på bilden) bland amerikanska narkotikamissbrukare. Arkivbild.

Strax över 100 000 personer i USA avled efter att ha överdoserat narkotika under tidsperioden maj 2020 till april 2021, enligt statistik från den nationella folkhälsomyndigheten.

Antalet är det högsta som uppmätts hittills i landet och innebär en ökning med nästan 30 procent jämfört med föregående år. Siffran innebär att fler amerikaner dör av narkotikaöverdoser än bilolyckor, vapenvåld och influensa.

Folkhälsomyndigheten förklarar ökningen med att det ofta dödliga preparatet fentanyl har blivit vanligare, samtidigt som restriktionerna under pandemin ledde till att många narkotikamissbrukare blev socialt isolerade och inte fick vård eller annat stöd.

Myndigheten understryker dock att statistiken är preliminär i väntan på att samtliga dödsfallsutredningar ska genomföras. Utredningar av just narkotikarelaterade dödsfall kan ibland pågå i flera månader.

Följ ämnen i artikeln