Brå, Brottsförebyggande rådet

Ny Brå-rapport: Barn till invandrare oftare brottsmisstänkta

Av: 

Beri Zangana

NYHETER

För första gången sedan 2005 har det gjorts en kartläggning av kopplingen mellan personer med invandrarbakgrund och brott.

Störst andel brottsmisstänkta finns bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

I en ny rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet, framgår det att personer med invandrarbakgrund, oftare är misstänkta för brott.

Kartläggningen visar att störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda personer med två utrikesfödda föräldrar, därefter följer gruppen utrikesfödda.

  • Enligt den nya rapporten är det 2,5 gånger så vanligt för utrikesfödda att registreras som brottsmisstänkt som för inrikesfödda med två föräldrar födda i Sverige.
  • För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det närmare tre gånger så vanligt som för inrikesfödda med två föräldrar födda i Sverige.

Samtidigt har andelen brottsmisstänkta minskat i samtliga grupper under den undersökta perioden 2007–2018.

Minskningen gäller däremot inte alla brott. Till exempel har narkotikabrott ökat i samtliga grupper. Personer som misstänks för dödligt våld har ökat i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

”Liten grupp av befolkningen”

Det har gjorts flera undersökningar om utrikesföddas överrepresentation i brottstatistiken men få av dem belyser orsakerna. Kriminalforskningen brukar peka på riskfaktorer så som att personer med invandrarbakgrund i genomsnitt har lägre inkomster, sämre hälsa och att det är vanligare med trångboddhet.

– Även om inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har en relativt hög överrisk, så är de en liten grupp i befolkningen, och de står för en relativt liten andel av samtliga registrerade brott, säger David Shannon, enhetschef på Brå, i ett pressmeddelande.

Enligt Brå finns det en faktor som spelar in och det är åldersfördelningen i grupperna. Det finns betydligt fler unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Den senaste rapporten som kartlade brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet kom 2005. Därefter har flera röster höjts om en ny liknande undersökning.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Brå, Brottsförebyggande rådet

Brott

Narkotikabrott