Regeringen miljardsatsar på Patriot

Sverige ska nå Natogränsen för anslag till försvaret.

Nu satsas 1,3 miljarder på det amerikanska vapensystemet Patriot.

– Vårt säkerhetsläge har försämrats och vi jobbar så snabbt vi bara kan, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

Regeringen satsar nu ytterligare för att stärka Sveriges luftvärnsförsvar med en investering på 1,3 miljarder kronor.

I Halmstad finns försvarets luftvärnsregemente Lv 6 som har i uppgift att skydda mot hot i luften. Pengarna ska gå till en nybyggnation av sju utbildningssalar för förvaring av och utbildning om det amerikanska luftvärnssystemet Patriot i Halmstad.

– Då handlar det om byggnader möjliggör att vi kan ta emot och ta i bruk Patriot. I Halmstad ska vi skapa alla förutsättningar för en verksamhet som tar emot vårt nya luftvärnssystem, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

”Vårt säkerhetsläge har försämrats”

I Sverige kallas systemet för Luftvärnssystem 103 men internationellt är det känt som Patriot. Det var i augusti 2018 som kontraktet med amerikanska armén slöts och med en nota på närmare 12 miljarder kronor var det en av Sveriges dyraste försvarssatsningar på många år.

I dagens försvar är det bara de nya flygplanen och ubåtarna – Gripen E och A26 – som kostar mer. Med systemet kan Sveriges luftförsvar nu räkna sig som det modernaste i Norden.

– Det var ett viktigt och strategiskt beslut att beställa Patriot, för det höjer vår luftvärnsförmåga väldigt mycket. Jag tror att det är oerhört angeläget att vi får rätt anläggningar och faciliteter för att ta det i bruk. Det är centralt för försvaret av Sverige, säger Max Elger.

Att systemet ska börja användas har alltså varit planerat sedan en längre tid tillbaka. Men på grund av det förändrade omvärldsläget vill regeringen nu snabba på processen.

– Just nu försöker vi göra allt så raskt vi bara kan och det måste ses i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina primärt. Vårt säkerhetsläge har försämrats och vi jobbar så snabbt vi bara kan, fortsätter Max Elger.

Max Elger, finansmarknadsminister.
Max Elger, finansmarknadsminister.

Fler satsningar väntas

Regeringen planerar för att försvarets budget ska uppgå till 2 procent av Sveriges BNP. Försvarsmakten beräknar att man kan nå målet 2028.

Att försvarsbudgeten uppgår till minst 2 procent av Sveriges BNP är också den gräns som krävs för att ett medlemsland ska få gå med i Nato.

Nyligen presenterade regeringen att man ska storsatsa på Gotlands regemente där totalt 1,6 miljarder kronor har öronmärkts till att bygga ut garnisonen i Tofta.

Den nya investeringen i Patriotsystemet är en också del i arbetet i att nå upp till den högre försvarsbudgeten.

– På flera områden kommer vi behöva fler anläggningar och faciliteter för att möjliggöra höjningen av försvarsförmågan och utgifterna till två procent. Jag ser framför mig att det kommer komma ytterligare investeringar under de närmaste åren, säger Max Elger.

Fem robotar samtidigt

Patriotsystemet infördes i USA på 1980-talet, men det system Sverige har köpt in är den senast uppdaterade varianten.

En eldenhet har en räckvidd på ungefär åtta mil, kan laddas med två olika robotar, spåra 50 olika mål på en gång och ha fem olika raketer i luften samtidigt. Patriot kan slå ut såväl kryssningsrobotar och flygplan som ballistiska robotar.

Just ballistiska robotar – som skjuts upp i bana och sedan faller mot sina mål i enormt hög hastighet – har Sverige tidigare inte haft någon förmåga att bekämpa.

Med Patriot har Sverige även förmåga att koordinera luftförsvaret med Natoländer som har samma system.

Förutom Sverige används det bland annat av Natoländerna USA, Tyskland, Grekland och Nederländerna.

Publisert:

LÄS VIDARE