Överens­kommelse om förlossnings­vården: ”En barn­morska per födande”

Vårdförbundet: ”Upp till bevis”

Uppdaterad 2021-11-04 | Publicerad 2021-11-03

Region Stockholm lägger nu fram en rad åtgärder för att lösa förlossningskrisen.

Ett mål är att ha en barnmorska per födande kvinna.

– Vi vill gå medarbetarna till mötes, säger regionens förlossnings­samordnare Nicole Silverstolpe.

Stockholms förlossningsvård befinner sig i kris. I veckan har fyra chefer på Sös, Södersjukhuset, avsagt sig ansvaret för patientsäkerheten och sedan i fredags har 41 barnmorskor sagt upp sig från Danderyds sjukhus.

Nu lägger Region Stockholm fram en lista med en rad åtgärder som ska lösa den akuta situationen inom förlossningsvården, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med verksamheterna och sjukhusledningarna. Alla involverade tar situationen på största allvar och är angelägna om att vi hittar de lösningar som krävs. Jag har mandat och de verktyg som behövs från regionledningen för att kunna arbeta brett och förutsättningslöst, säger Nicole Silverstolpe, regionens förlossningssamordnare.

Lista med åtgärder

Åtgärderna som regionen lägger fram är följande:

  • Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna
  • Se över schema och arbetstidsförläggning
  • Möjliggör rotationstjänstgöring. Några verksamheter har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. De bästa av de lösningarna ska vi nu möjliggöra för fler kliniker. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.
  • Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
  • Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
  • Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.

Det är läkare, undersköterskor och barnmorskor som har haft det ansträngt under en längre tid och stundtals en extremt stressig arbetsmiljö. Jag är själv barnmorska och har förståelse för att de säger ifrån så tydligt som de gör nu, säger Nicole Silverstolpe.

Vårdförbundet: Upp till bevis att det blir verklighet

Emma Jonsson, barnmorska och ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, säger att hon är glad för att regionen lyssnat på barnmorskornas krav.

– Vi har exempelvis framfört kravet om en barnmorska per födande under en lång tid. Det är jättebra att man tagit till sig det nu, säger hon.

Hon fortsätter: 

– Barnmorskorna måste också se att regionen verkligen menar allvar med det här. Det är ett steg i rätt riktning och nu är det upp till bevis om man menar allvar med det här, fortsätter hon.

Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.
Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Emma Jonsson vet däremot inte om listan med åtgärder kommer leda till att de barnmorskor som sagt upp sig kommer återvända till Stockholms sjukhus nu.

– Det vågar jag inte säga något om än. Många vill nog först se att det blir verklighet av listan först, säger hon. Många barnmorskor efterlyser också en värdering av yrket och utbildningen, löneutveckling under yrkeslivet. Det är en fråga som är väldigt viktig för att lyckas med att behålla barnmorskor med kompetens och erfarenhet.

LÄS VIDARE