Mörka sanningen om de svenska rasforskarna

De svenska forskarna åkte land och rike runt och samlade kranier, både i Sverige och utomlands. Nu raderar Karolinska institutet deras namn på salar och vägar.

Läs hela historien om Anders och Gustaf Retzius. Bara för dig med