Polisen rasar – mot cyklister som kör rakt ut

NYHETER

Polisen skickar ut en påminnelse om hur man bör bete sig i trafiken – efter en vecka med flera kollisioner mellan cyklister och bilar.

”Cykla inte rätt ut på ett övergångsställe, led cykeln”, uppmanar de.

1 av 3 | Foto: Polisen
Det har varit en rad olyckor mellan bilister och cyklister veckan som varit, skriver polisen.

Förra veckan inträffade en rad kollisioner mellan bilar och cyklister i Kalmar. Därmed har det inte varit en bra vecka ur trafiksäkerhetssynpunkt och framförallt inte ur ett ”familjejärt perspektiv” enligt polisen på Öland.

Via ett Facebookinlägg vill de skicka ut en påminnelse om hur viktigt samspelet är mellan bilister och cyklister. De ber cyklister att inte köra rätt ut vid övergångsstället – utan ger rådet att led cykeln.

Använd ljus, som bekant ett lagkrav och ingen rekommendation, undvik lurar i öronen och annat som konkurrerar om din uppmärksamhet”, skriver polisen.

Och bilister får ta lite större ansvar menar det – för ”är man stor måste man vara snäll”.

De avslutar med att be samtliga trafikanter att visa hänsyn mot andra, att ta det försiktigt och att vara uppmärksamma mot varandra.

Så kör du säkert bland cyklister i stan 05:55
ARTIKELN HANDLAR OM

Olyckor