El Niño kan betyda döden för många korallrev

Roland Johansson/TT

Publicerad 2023-07-27

Korallreven i de varma haven står inför en svår prövning kommande månader i väderfenomenet El Niños spår. Forskare fruktar att många av reven kan dö.

Korallerna brukar klara en normal El Niño, men tar stryk om väderfenomenet blir kraftigt som senast under 2014-2016. Ingen vet ännu hur den kommer att utvecklas den här gången, men oron har växt eftersom ytvattentemperaturerna i världshaven har varit exceptionellt höga ända sedan februari.

Detta var redan innan forskarna i april noterade de första säkra tecknen på att en El Niño var på gång.

El Niño uppstår med oregelbundna mellanrum när ytvattnet i Stilla havet plötsligt ändrar riktning. Vädret över stora delar av världen påverkas – torka drabbar vissa regioner, svåra skyfall andra områden. Fenomenet kommer på sikt också ge den globala medeltemperaturen en skjuts uppåt.

– Det kan bli allvarligt. Vi har redan en temperaturhöjning och ovanpå den kommer en El Niño. Havsvattnet riskerar att bli mycket varmare än normalt, säger Fredrik Moberg, marinekolog på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

– Problemet är också att El Niño kommer oftare nu jämfört med förr om åren och ligger kvar lite längre än tidigare.

Fler rev dör

Korallerna i de varma haven trivs bäst i vattentemperaturer mellan 23 och 30 grader. Tillfälligt kan de klara betydligt högre temperaturer men inte under lång tid.

Koralldjuren lever i symbios med vissa typer av alger som dels ger korallerna deras färg och dels, genom fotosyntes, förser korallerna med näringsämnen. Om temperaturen höjs dör algerna och korallerna förlorar sin färg – så kallad blekning. De kan återhämta sig, vilket man har observerat på många håll, men om värmen håller i sig under lång tid svälter korallerna och dör så småningom.

I en rapport från den amerikanska vädermyndigheten NOAA konstaterades nyligen att 13,7 procent av korallreven har gått förlorade sedan 2009. Det är en skrämmande hög siffra men sannolikt i underkant.

Om man skulle beräkna förlusterna sedan mitten av 1900-talet skulle siffran vara betydligt högre eftersom många korallrev de senaste 75 åren har stressats inte bara av klimatförändringarna utan också av utfiskning, sprängningar och föroreningar. Vissa har hävdat att 50 procent av korallreven har försvunnit.

– Allt beror på hur du mäter, vilket startdatum man använder sig av och hur man definierar blekning och koralldöd, säger Moberg.

Stora förluster av arter

Han påpekar att den moderna typen av koralldjur har funnits i cirka 250 miljoner år. Under den tiden har reven ibland brett ut sig över stora ytor och ibland krympt ihop – oftast på grund av klimatförändringar.

– Problemet är att den nuvarande klimatförändringen går så snabbt, säger Moberg.

FN:s klimatpanel IPCC har hävdat att 70 till 90 procent av korallreven försvinner om genomsnittstemperaturen på jorden ökar med 1,5 grader. Om temperaturen ökar med 2 grader försvinner 99 procent. Moberg tror inte förlusterna skulle bli så massiva.

– Jag tror att de är lite tåligare än så, men vi är helt klart illa ute om vi går upp mot 2 grader, säger han.

Det som är mest oroväckande är att korallreven är de artrikaste områdena i världshaven. En mångfald av fiskar, bläckfiskar, musslor och andra organismer lär förlora sina hem om reven dör bort. Reven är också barnkammare för flera ekonomiskt viktiga fiskar. Förlusterna i biologisk mångfald lär bli av en omfattning som hittills inte har skådats.