Pappans paniklösning: Rut-avdrag för hjärnskadade Selma, 5

avMary Mårtensson

1 av 9

66 timmar riskerar att bli 6 timmar.

Större behov av hjälp än så bedöms Selma, 5, inte ha, trots sina omfattande funktionshinder.

Det menar både Försäkringskassan och Solna kommun.

– Jag har en plan B – att själv bekosta personliga assistenter via Rut-avdraget, säger pappan Jonas Lundmark, 35.

Selma har lissencefali - en grav utvecklingsstörning med epileptiska anfall, andningsproblem, svårigheter att svälja och motoriska funktionsnedsättningar.

– Hon kan bara ligga på rygg och vifta med armar och ben, säger Jonas Lundmark.

Selma kan inte tala, bara utstöta ljud, inte äta, utan måste sondmatas.
I dag har hon 66 assistanstimmar i veckan från Försäkringskassan. Det räcker inte, anser hennes föräldrar, som därför ansökte om 99 timmar extra, även nattetid.

Tunga nätter

Selma bor omväxlande hos sin mamma och pappa.

– Nätterna blir tunga, hon har en komplicerad epilepsi och sover i min säng för att jag ska ha koll på henne, säger Jonas Lundmark.

Men Försäkringskassan avslog ansökan och kom i stället fram till att Selmas behov plötsligt hade minskat till 5 timmar och 51 minuter i veckan.

– De vill ta bort 60 timmar för kommunikation, sondmatning och träning, säger Jonas Lundmark.

Ödesfråga

Det tidigare beslutet kvarstår dock till tvåårs-omprövningen, som sker nu i maj.

– Vi så gott som vet att Selma kommer förlora assistansen, säger Jonas.

En prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 är en orsak till Försäkringskassans nya praxis och hårdare tolkningar. Den innebär att egenvård, dit sondmatning räknas, inte längre klassas som grundläggande behov och därför inte berättigar till assistans.

– Det är en ödesfråga, detta med egenvård, säger Jonas Lundmark.

Föräldraansvar

Om assistansbehovet understiger 20 timmar i veckan, så övergår ansvaret från Försäkringskassan till kommunen.

Föräldrarna vände sig därför till Solna kommun, som i princip gjorde samma bedömning, med den minimala skillnaden att man beviljar 7 timmar och 49 minuter per vecka. Beslutet kom nyligen.

Precis som Försäkringskassan, så hänför kommunen en del av omvårdnaden av Selma till normalt föräldraansvar för en femåring.

Rut-avdrag

I dag fungerar vardagen hjälpligt för Jonas och lilla Selma tack vare assistansen.

– Nu hinner jag jobba heltid, vilket jag är ganska nöjd med, även om det är kämpigt på nätterna. Men om hjälpen dras in måste jag klara allting själv.

Jonas Lundmark har därför börjat utforma en Plan B.

– Det betyder att jag själv behöver bekosta assistansen med hjälp av Rut-avdraget och se det som en nanny-tjänst.

Inneboende

Om han ska hinna jobba heltid krävs minst 40 assistanstimmar i veckan för Selma och då måste han skaffa sig extrainkomster för att klara sitt och Selmas uppehälle. Han överväger därför att ha en inneboende.

Det är sådan planering som Jonas Lundmark måste ägna sig åt för att rädda framtiden och ekonomin för sig själv och Selma.

– Kruxet är att man inte ska hamna mellan stolarna - men det gör man ju ändå, när Försäkringskassan och kommunen båda skjuter ansvaret i från sig, säger han.