S-kongressen på väg förbjuda religiösa inslag i skolan

NYHETER

GÖTEBORG. S-kongressen går mot att klubba igenom ett förbud mot religiösa inslag under skoltid.

Under måndagen presenterades ett nytt förslag på riktlinjer – där de religiösa friskolorna kraftigt begränsas.

– Det här är en skärpning som innebär att de fristående skolorna ska vara lika allsidiga som de kommunala skolorna, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

1 av 2 | Foto: Björn Lindahl
Stefan Löfven i samspråk med Magdalena Andersson på kongressen.

Inför Socialdemokraternas kongress i Göteborg gjorde partiledningen helt om - och skärpte tonen kring religiösa friskolor.

– Svensk skola ska vara fri från religiösa inslag, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Aftonbladet i torsdags.

Nu tycks den hårdare linjen bli verklighet.

”Helt fritt från religion”

Under måndagen presenterade partistyrelsen ett slutgiltigt förslag på skrivningar för kongressen att klubba igenom - med en skärpta skrivningar om att skolan ska vara fri från ”religiös påverkan” och ”fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning”.

– Det som i dag är tillåtet som vi inte tycker att passar i svensk skola är möjligheten för en fristående skolan att utanför undervisningen har olika inslag av religionsövning.

– Med de här skrivningarna finns det större möjligheter för alla barn i Sverige att själva få bestämma över sin religiösa övertygelse, säger Anna Ekström.

De ombud som drivit frågan om skärpta regler för de religiösa friskolorna var under måndagen påtagligt nöjda:

– Det vi och partistyrelsen har sagt hittills det är att vi vill se en skola som är helt fri från religiösa inslag. Det ska inte vara någon typ av religiös påverkan på skoltiden. Här är man beredd att ändra i skollagen och det ställer vi oss bakom, säger ombudsmannen Elin Norén från S-distriktet i Dalarna.

”Glidning åt det hårdare”

Också Jan Andersson (S), ombud som representerar Socialdemokraternas Skånedistrikt, välkomnar resultatet av förhandlingarna under kongressen.

– Det har funnits en glidning åt en hårdare, strängare, tolkning. Det blir en skärpning utifrån de tidigare skrivningarna. Det handlar om att det inte ska vara några religiösa inslag över huvud taget genom hela skoldagen, säger Jan Andersson.

Enligt Anna Ekström ska de nya skrivningarna innebära att samma regler ska gälla för kommunala skolor och fristående skolor. Därför kommer det inte heller finnas några frågetecken kring att till exempel hålla skolavslutning i en kyrka.

– Där ser jag inte framför mig någon förändring. Skolavslutning i kyrkan får man ha redan i dag i kommunala skolor och med de här förslagen blir reglerna för fristående skolor mycket mer lika som för kommunala skolor, säger Anna Ekström.