Forskning: Mammor sover för lite – men inte pappor

Foto: TT/Montage
Personerna i bilden har inget samband med texten.
NYHETER

Mammor sover sämre med barn i huset, medan pappor lugnt sussar vidare. Det visar en ny amerikansk studie, skriver vetenskapssajten EurekAlert.

Ny amerikansk forskning från Georgia Southern University bekräftar det många mammor redan vet: de sover för lite. Studien visar däremot att pappornas sömn inte påverkas märkbart av att ha barn i huset.

Forskarna använde sig av telefonintervjuer med 5805 personer från hela USA. Deltagarna fick svara på hur länge de sover och hur många dagar de känt sig trötta den senaste månaden.

De blev även tillfrågade om ålder, hudfärg, utbildningsnivå, relationsstatus, antal hemmaboende barn, inkomst, kroppsmasseindex, arbete och om de snarkar när de sover. I studien räknades sju till nio timmar sömn per dygn som optimalt, och färre än sex timmar räknades som för lite.

Sömnbrist och trötthet

Det visade sig att den enda gemensamma nämnaren hos de kvinnligt kodade deltagare som upplevde sömnbrist var att de hade barn hemma. Av dem som hade barn och var under 46 år var det bara 48 procent som fick minst sju timmars sömn varje natt. Detta jämfört med 62 procent av dem som inte hade barn. Varje barn i hushållet minskade chansen för tillräckligt mycket sömn med nästan 50 procent.

Dessutom visade det sig att samma grupp kände sig trötta 14 dagar i månaden, medan de barnlösa bara var trötta 11 dagar varje månad.

– Studien visar att kvinnor inte bara sover för lite utan även känner sig trötta under dagen, säger studiens författare Kelly Sullivan till EurekAlert.

Stärkande upptäckter

Inga andra faktorer – exempelvis träning, relationsstatus eller utbildningsnivå – kunde kopplas ihop med hur mycket de kvinnligt kodade deltagarna fick sova eller hur trötta de kände sig. Studien visade däremot att manligt kodade personers sömn inte alls påverkas av barn i hushållet.

– Jag tror att de här upptäckterna kan stärka de kvinnor som känner sig utmattade, säger Kelly Sullivan till EurekAlert.

ARTIKELN HANDLAR OM