Coronapatienter drabbas av skräckfilmsliknande vanföreställningar

Många coronapatienter som får intensivvård plågas av skräckfilmsliknande mardrömmar.

Upp till en fjärdedel kan drabbas av posttraumatisk stress, enligt Karin Samuelson vid Lunds universitet

– De här mardrömmarna är otroligt intensiva och verklighetstrogna, säger hon.

Patienter som intensivvårdats för covid-19 bryts ofta ner fysiskt och kan behöva lång rehabilitering. Men allt fler rapporter pekar på att även det psykiska lidandet kan vara omfattande.

Patienter med respirator drabbas av mardrömmar, hallucinationer och vanföreställningar.

Tidningen The New York Times berättar om coronasjuka Kim Victory, 31, som plågades av svåra vanföreställningar medan hon låg inlagd.

Hon beskriver hur hon i ena stunden upplevde sig ligga paralyserad och brinna levande. Efter att ha räddats förvandlades hon – till en isskulptur på buffén på ett lyxigt kryssningsfartyg. För att ögonblicket därpå vara mittpunkten för ett japanskt laboratorieexperiment.

Och i nästa stund attackeras av katter.

”Så verkligt”

Hallucinationerna fick Kim Victory att vid ett tillfälle slita av sig respiratorn.

– Det var så verkligt. Jag var så rädd, säger hon till The New York Times.

Karin Samuelson är docent på medicinska fakulteten vid Lunds universitet och intensivvårdsköterska och har forskat om patienters minnen under och efter intensivvårdstiden.

Hon har tagit emot många liknande rapporter från svenska covid 19-patienter.

Liknar skräckfilmer

– Det här är vanligt när man är svårt sjuk och behöver intensivvård, säger hon.

I första hand är det mängden lugnande medel som spelar in. Men flera andra faktorer samverkar, enligt Samuelson.

Sjukdomen i sig gör att hjärnan inte fungerar optimalt. Patienten kan också ha känt oro och dödsångest inför sjukdomen. Därtill kommer sömnbristen och den ogästvänliga sjukhusmiljön.

Vanföreställningarna och mardrömmarna tar sig ofta skräckfilmsliknande former.

”Otroligt intensiva”

Det kan handla om patienter som tror att man experimenterar på dem, att de har kidnappats av rymdvarelser eller att personalen ska döda dem, enligt Samuelson. De kan också uppleva sig vara instängda i kistor och tvingade att hitta nyckeln för att inte dö.

– Det som är speciellt är att de här mardrömmarna är så otroligt intensiva och verklighetstrogna. Efteråt kan patienten ofta svära på att det har hänt, säger hon.

Vanligtvis brukar runt var tionde intensivvårdspatient utveckla posttraumatisk stressyndrom efter behandlingen.

Viktigt med hjälp

Eftersom covid 19-patienter ofta ligger betydligt längre på intensiven än andra patienter räknar Karin Samuelson med att den siffran nu kommer att öka väsentligt.

– Jag tror vi kommer att hamna på 20–25 procent, säger hon.

Behovet av rehabilitering kommer att bli stort, enligt Samuelson.

– Det är otroligt viktigt att alla drabbade får rätt diagnos och den hjälp de behöver.

Publisert: