OS i Sverige splittrar polisen

Marc Skogelin/TT

Uppdaterad 2019-04-16 | Publicerad 2019-04-10

Ett vinter-OS i Sverige 2026 har fått både varningsflaggor att höjas och klarsignaler att ljuda inom polisen.

– Jag tror att det var en och annan polischef vid sidan om mig som svettades lite när vi hörde att man hade tackat ja till detta, säger polischefen Erik Nord.

Erik Nord, högste polischef i Storgöteborg, har lång erfarenhet av stora kommenderingsuppgifter för polisen i staden. Han har exempelvis varit inblandad i arbetet med VM och EM i friidrott samt med EU-toppmötet i Göteborg. Beskedet om att regeringen har lämnat den nödvändiga säkerhetsgarantin till den svenska OS-kandidaturen gör honom bekymrad.

– Jag tror att om vi får OS 2026 så kommer stora delar av 2025 och 2026 innebära så mycket merarbete att vi konsumerar en hel del av de resurstillskott som vi väntar på för de två åren. Då kommer vi inte att kunna göra det brottsförebyggande arbete som jag tror att regeringen och även det svenska folket förväntar sig. Det här är ett jätteåtagande att lösa.

"Ingenting nytt"

Stefan Hector, chef för operativa enheten på Nationella operativa avdelningen, håller inte med.

– Vi har hanterat besök av amerikanska presidenter, EU-toppmöten, valrörelser, alpina VM i Åre. Belastningstoppar är ingenting som polisen är ovan vid. OS 2026 skulle bara vara en belastningstopp bland andra, säger han.

Samma krav går att ställa på ett OS som vid andra arrangemang i Sverige, enligt Hector. Det krävs att arrangören söker tillstånd och att polisen ger tillståndet med särskilda villkor.

Medan polisen ansvarar för ordningen på gator och torg samt kapaciteten vid svårare angrepp som terror är det arrangören som bär den huvudsakliga bördan för säkerheten på och i anslutning till arenorna, med hjälp av tillträdeskontroller, ordningsvakter och publikvärdar.

– Vi bedömer att ett OS förvisso är en ansträngning för svensk polis men att det ligger väl inom ramen för vår förmåga. Och då ska vi också betänka att till 2026 har vi haft en tillväxt med ytterligare 10 000 poliser, säger Hector.

"Behöver inte detta"

Polisens planering inför ett OS skulle behöva inledas redan i år, enligt Erik Nord, som säger också att man skulle behöva bygga upp insatsförmågan för att nå upp till en nivå som inte motiveras av vardagen, utan bara av OS.

– Om jag tänker utifrån mitt yrkesmässiga perspektiv, med allt vad ett OS skulle innebära, då tänker jag att det här behöver vi inte. Inte om vi ska klara av allt annat som vi ska jobba med.

TT: Kan man jämföra polisens förutsättningar i Sverige med OS-konkurrenten Italien?

– Italien är gott och väl dubbelt så många poliser som vi per invånare, de har fler poliskårer och det är ett mycket tätare land. De har inte heller de geografiska avstånd som vi har i Sverige, vilket försvårar våra möjligheter till att dela resurser med varandra.

Både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har varit med i att bereda underlaget till regeringskansliet inför beslutet om säkerhetsgarantin, men Stefan Hector kan inte svara på om polisen skulle få några extra resurser under arbetet med OS.

Han ser dock varken det geografiska avstånden eller planeringsarbetet som något problem.

– Vi har en enda polismyndighet i Sverige och i den kan vi utöva ledning och flytta resurser. Vi har goda möjligheter att förflytta poliser över stora ytor.