Skolverket

Tusentals barn har ingen förskollärare

Av: 

TT

Andelen anställda med förskollärarexamen på svenska förskolor minskar. Arkivbild.
Andelen anställda med förskollärarexamen på svenska förskolor minskar. Arkivbild.

NYHETER

Andelen förskollärare på svenska förskolor minskar. Drygt 7 800 barn går på förskolor där det inte finns en enda anställd med förskollärarexamen.

Och sämst med högskoleutbildad personal har privata förskolor.

Sedan 2014 har andelen förskollärare minskat från 42,5 till 39,6 procent, visar ny statistik från Skolverket.

Sett till kommungrupper har storstäderna lägst andel, 31 procent jämfört med 48 procent på förskolor i mindre städer och tätorter.

– I storstäder finns större möjligheter att göra karriär, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, som tror att skillnaderna kan ha med det att göra.

– Det är lättare att börja jobba med någonting helt annat om du bor i Stockholm än till exempel i Mora.

"Väldigt allvarligt"

Lägst andel högskoleutbildad personal har dock privata förskolor, där i genomsnitt 28 procent av de heltidsanställda har en förskollärarexamen.

På 300 förskolor går drygt 7 800 barn utan en enda förskollärare, varav 189 av dem – vilka rymmer totalt 5 300 barn – drivs av privata aktörer.

– Det är allvarligt, väldigt allvarligt, säger Karlsson.

– Och kanske är det läge för kommunerna som har tillsynsansvar att över hur de kan leva upp till kvalitetskraven.

Utbildning viktig kvalitetsfaktor

Enligt Karlsson visar forskning att den viktigaste kvalitetsfaktorn för en förskola är just personalens utbildning och kompetens.

Högskoleutbildning blir därför oerhört viktigt i sammanhanget, fortsätter hon – och en barnskötarutbildning räcker inte.

– Det går inte att jämföra en flerårig högskoleutbildning, där pedagogik är ett av huvudämnena, med en i bästa fall gymnasieutbildning.

– Speciellt om man tänker på det uppdrag som faktiskt åligger förskollärare och som är ganska omfattande.

Yrket måste göras attraktivt

Förskollärarens ansvar i undervisningen slås fast i skollagen från 2011. Och i den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2019 förtydligas uppdraget ytterligare med ett helt eget kapitel.

TT: Så vad behöver göras för att få bukt med problemet?

– Först och främst tänker jag att både kommuner och enskilda huvudmän måste göra yrket attraktivt, säger Karlsson.

– Men sedan är det naturligtvis en fråga för hela nationen att se till att det också finns tillräckligt med platser på högskolorna.

Skärpta kvalitetskrav?

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tycker att trenden med en allt lägre andel förskollärare är oroväckande och säger att hon blir "oerhört upprörd" över de stora skillnaderna mellan privata och kommunala aktörer.

– Det här är inte första gången vi ser skillnader till de fristående skolornas nackdel. Vi ser samma skillnader också när det gäller grund- och gymnasieskolor, säger hon.

Hon förklarar att detta är en fråga som regeringen kommer att arbeta vidare med. Bland annat är partierna i januariavtalet eniga om att kvalitetskraven på de offentligt finansierade verksamheterna behöver skärpas.

Vad det kan innebära i praktiken kan Ekström inte svara på.

– Nej, vi är ju precis i början av mandatperioden, så i dag finns inga förslag.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

LÄS VIDARE

Mögel och spindelväv i kylrum på förskola

ÄMNEN I ARTIKELN

Skolverket

Förskolebarn