Jätteprojektet blir flera miljarder dyrare – och fyra år försenat

Efter åratal av planering sattes spaden i marken 2016 för att stå färdigt tio år senare.

Nu blir jätteprojektet Förbifart Stockholm fyra år försenat och kostar flera miljarder mer än budgeterat – efter en byggmiss.

– Alla stora projekt är förenade med risker. Och det är min uppgift att hela tiden berätta om vår bästa prognos, och det gör vi nu, säger projektchef Johan Brantmark till Ekot.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största och dyraste infrastrukturprojekt.

Projektet ska knyta ihop tunnlar, spår och vägar i hela Storstockholm och en nästan två mil lång tunnel är tänkt att avlasta trafiken i innerstaden och kraftigt reducera tiden för trafik passerandes huvudstaden.

Bygget av projektet Förbifart Stockholm blir försenat. Bilden är från en del av projektet, utanför Kungens kurva.
Bygget av projektet Förbifart Stockholm blir försenat. Bilden är från en del av projektet, utanför Kungens kurva.

Byggmiss låg bakom

I ett pressmeddelande uppger Trafikverket att den planerade byggtiden på tio år är ”alltför optimistisk” och skyller på förändrade geologiska förutsättningar i berg man spränger i och hävning av kontrakt och arbetet med tunnlar.

Enligt Ekot beror förseningen och fördyringen till stor del på en byggmiss av italienska firman Vianini Lavori som gjorde allvarliga fel vid ett av tunnelbyggena.

Bland annat har förstärkningen i berget i tunnlarna inte gjorts på rätt sätt – och en ny entreprenör har fått sätta in drygt 4 000 nya bergbultar.

3,3 miljarder dyrare

– Vi ser också i den nya analysen att installationen och testningen av den nya anläggningen kommer att ta längre tid och kosta mer än först beräknat, berättar Johan Brantmark i Trafikverkets pressmeddelande.

Kostnaden på hela projektet väntas öka med tio procent, motsvarande 3,3 miljarder kronor. Totalkostnaden väntas då landa på 37,7 miljarder.

Öppning för trafik väntas kunna ske först 2030 snarare än som planerat 2026.

Publisert:

LÄS VIDARE