Stort stöd åt de anhöriga i Gällivare

NYHETER

Den tragiska olyckan har hittills kostat tre människor livet.

Både kommunen och kyrkan gör vad de kan för att stötta.

– Om man behöver stöd och hjälp i detta så ordnar vi det, säger Karin Bröske, vikarierande socialchef.

Trafikolyckan med fyra bilar inblandade har hittills krävt tre liv och tre vårdas fortfarande på sjukhus för sina skador.

Gällivare kommun samlade under dagen sin krisgrupp som har jobbat för att hjälpa och stödja de drabbade.

– Vi har hjälpt till med kontakter med kyrkan och vi sätter in de stödåtgärder som behövs för att stötta, säger Karin Bröske.

Hjälper de anhöriga

Svenska kyrkan har också funnits på plats på sjukhuset men vare sig den eller kommunen planerar någon mer allmän samlingspunkt för Gällivare-bor.

– Vi koncentrerar oss på att hjälpa de anhöriga. Det finns flera svårt skadade fortfarande, säger kyrkoherde Mats Rondahl.

Kommunen vill också avvakta.

– Det här har hänt under dagen. Självklart har vi varit inriktade på att hjälpa de drabbade familjerna. Men uppstår behovet av en mer allmän krishantering så kommer vi att ordna, säger Karin Bröske.