PRO riktar hård kritik: Det är bråttom

PRO reagerar starkt på Ivos kritik av äldrevården i Sverige. 

– Det måste hända något och det är bråttom, säger Carina Benjaminsson på PRO. 

Vårdskador på gamla som hade kunnat undvikas och outbildad personal. Äldre som befinner sig i ett utsatt läge och som hamnar i kläm när olika vårdgivare inte tar ansvar. 

Så ser situationen ut för många gamla i Sverige. 

– Det är tyvärr inga nyheter för oss, säger Carina Benjaminsson, sakkunnig på Pensionärernas riksorganisation, PRO

– Vi har sett olika typer av missförhållanden en tid och det blir inte bättre. Vi ser allvarligt på det förstås.

”Det är bråttom”

Det är inte acceptabelt att så många äldre behandlas så här, menar Carina Benjaminsson. 

– De äldre far illa och vi tycker att det behövs mer resurser och pengar. Vi behöver ta krafttag och det är bråttom. 

Att vårda äldre som ibland är i dåligt skick och har en demensdiagnos är inte alltid det lättaste. Därför får det inte finnas outbildad personal inom äldrevården, menar PRO. 

– Vi behöver höja ambitionsnivån och reglera förhållanden i en äldrelag, säger Carina Benjaminsson. 

– Det måste finnas en politisk vilja.

Många klagomål

PRO reagerar också på att så många som 4 300 klagomål kommit in om att äldre har fått vänta för länge på att få ett äldreboende.

– Kvarboendeprincipen har gått för långt tycker vi. De äldre måste få bestämma var de ska bo. Hemmet får inte bli ett fängelse, säger Carina Benjaminsson. 

Att det inte görs årliga inspektioner på äldreboenden reagerar PRO också på. 

– Tänk om vi skulle behandla våra barn lika dåligt som vi behandlar de äldre, säger Carina Benjaminsson. 

Publisert:

LÄS VIDARE