”Sverige har spelat en destruktiv roll”

NYHETER

Hård kritik från Naturskyddsföreningen mot Sveriges agerande i Bryssel

Naturskyddsföreningen riktar hård kritik mot både Sverige och EU när det gäller det nya klimatpaketet.

De är också kritiska till hur EU har förhållit sig till FN:s klimatmöte, som parallellt med EU-mötet pågått i polska Poznan.

– EU har blockerat förhandlingarna i Poznan genom att inte få ihop sitt eget energi- och klimatpaket. Det har stört förhandlingarna och varken USA eller EU har varit närvarande där, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

”Destruktiv roll”

Axelsson anser att Sverige har drivit klimatprocessen i fel riktning genom att driva på för att genomföra huvuddelen av utsläppsminskningarna i utvecklingsländer, via så kallade CDM-projekt (Clean development mechanism).

– Sverige har spelat en destruktiv roll genom att vara det mest pådrivande landet för att EU ska genomföra huvuddelen av klimatåtgärderna på bortaplan, många är chockade över den svenska positionen, säger Svante Axelsson.

Svårt för EU

– CDM-projekten, som är väldigt tveksamma, skulle enligt Kyotoavtalet vara en marginell företeelse men har nu blivit en huvudsak, säger han.

Naturskyddsföreningen kritiserar också Sveriges linje när det gäller industriländernas stöd till överföring av ny teknik, via en teknikfond, till utvecklingsländerna.

– Sverige är emot en sådan öronmärkning, och den ståndpunkten gör det svårt för EU att komma fram i den frågan. säger Svante Axelsson.

TT