Marsjorden kan vara giftig

NYHETER

Mars kanske inte är en så gynnsam plats för liv som förra veckans upptäckt av vatten antydde. Rymdsonden Phoenix kan nämligen ha hittat det giftiga ämnet perklorat på Mars yta, uppger forskare på den amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

Foto: Prover som rymdsonden Phoenix tagit av jorden på Mars visar att den kan vara för giftig för att något ska kunna leva.

Fler analyser måste göras för att forskarna ska vara säkra på sin sak, men stämmer de första rapporterna innebär det att det skulle vara svårt för organismer att överleva i Marsjorden.

Mycket skadligt

Perklorat – som innehåller klor – är mycket skadligt för levande organismer.

Det finns dock en möjlighet att det är människan som smutsat ner Marsjorden, eftersom det explosiva ämnet används i raketbränsle. Nasa ska nu undersöka om ämnet möjligtvis härstammar från rymdsonden.

Kemin på Mars annorlunda

Nasas chefsforskare Peter Smith säger att tidigare analyser antytt att den röda planetens jord liknat den som finns på jorden, men att det nu verkar som om dess kemiska sammansättning – oavsett om perklorat finns naturligt på Mars eller inte – är ganska annorlunda. Marsjorden innehåller spår av magnesium, natrium och kalium och är mer basisk än på vår planet – en upptäckt som av Nasa beskrivs som ”ett stort steg framåt”.

TT