Värnplikten kortas

Foto: MATTIAS CARLSSON
De värnpliktiga som nu är inkallade kommer att skickas hem en månad tidigare.
NYHETER

Det blir kraftigt bantade övningar, främst internationella, men även större nationella övningar inom det svenska försvaret påverkas. Dessutom minskar flygtiderna för stridsflyget från tänkta 14 000 timmar till 7 500 timmar under året. Det berättade Jan Salestrand under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Dessutom kommer 6 000 av de 7 000 värnpliktiga som nu är inkallade att hemförlovas en månad tidigare, det vill säga efter tio månader.

– Det beror på att de inte längre kan slutöva, säger Salestrand.

Däremot ska personalen i EU:s insatsstyrka, Nordic Battlegroup, inte påverkas. De behåller sina anställningar till och med i november i år som tidigare avtalats.

Beslut i februari

Ambitionssänkningarna är ett resultat av det ekonomiska problem försvaret har, och de specificerades i ett direktiv som på tisdagen gick ut till Sveriges förbandschefer. Dessa chefer ska nu i sin tur arbeta om sin budget och återkomma till försvarsledningen. Definitiva beslut fattas i början av februari.

- Målet med direktiven är att nationell beredskap ska upprätthållas, säger Salestrand.

- Det här är kortsiktiga åtgärder. Det gäller att klara verksamheten inom den ekonomiska ramen.

850 miljoner

Han påpekar dock att åtgärderna inte är "långsiktigt hållbara". Åtgärderna bygger också på att regeringen godkänner den överföring om 850 miljoner kronor från försvarets materielanslag till anslaget för drift som försvarsledningen ansökt om.

- Blir så inte fallet behöver vi vidta ytterligare åtgärder, sade Salestrand.

”Skarpt läge”

Försvarsledningens besparingar omfattar 700 miljoner kronor. Tillsammans med de 850 miljoner som försvaret vill flytta från materielkontot är bristen i driftsbudgeten 1,55 miljarder kronor.

- Jag kallar det här skarpt läge, säger generallöjtnant Anders Lindström, ansvarig för försvarets insatser.

- Det är vår kärnverksamhet att utbilda personal och det här är dramatiska förändringar som påverkar träning. Vi kan inte fullt ut öva våra system hemma, utan fullgör bara en begränsad utbildning av värnpliktiga så att de är rekryterbara till internationella insatser.

- Vi tappar kraft i systemet. Det här är inte görligt mer än ett år, sedan blir det en allvarlig urholkning, säger han.

Lindström bedömer att de pågående missionerna i Kosovo, Afghanistan och beredskapen för den nordiska insatsstyrkan "kortsiktigt kan upprätthållas på ett bra sätt".

TT