”I Sverige har vi det så himla bra”

avJohanna Melén

NYHETER

Fredrik och Johanna Ivarsson lägger sina budgetmiljarder på biståndet

1 av 2 | Foto: Privat
Johanna Ivarsson, 34.

Ta från de rika och ge till de fattiga.

Orden kommer just nu inte från Robin Hood utan från Johanna och Fredrik Ivarsson i Landskrona.

De vill satsa hälften av budgetpengarna på bistånd.

– Vi känner att de flesta av oss som bor i det här landet har det så himla bra medan människor runt om i världen får allt mindre och mindre. Men istället är det så mycket prat om att vi ska ha mer, säger Fredrik Ivarsson.

När han och hans fru Johanna följde aftonbladet.se:s uppmaning att utmana regeringen och sätta ihop en egen budget bestämde de sig för att ge hela 15 miljarder till biståndet.

– De ska användas till mikrolån som gör det möjligt för människor att skapa sig en egen framtid, hjälp till självhjälp.

Men är det Sveriges uppgift att vara hela världens samvete?

– Det är inte bara vi som borde göra så här. Men någon måste visa vägen. Så är det med det mesta, säger Fredrik Ivarsson.

Övriga 15 miljarder satsar han och Johanna på skola, forskning och miljö.

De arbetar båda på en högstadieskola i invandrartäta Landskrona och ser varje dag hur segregerat samhället är.

Många i utanförskap

– Många, även barnen, hamnar i ett utanförskap. Skolan tror jag är rätt plats för att motverka det. Det handlar om hur man bemöter människor och vilka krav vi ställer på barnen. Förväntar vi oss skit från dem så är det också det vi får, och tvärtom.

Miljön är också viktig. Det handlar ju om framtiden, menar Fredrik. Forskningen behöver mer pengar för att ta fram ny teknik på bland annat miljöområdet.

Vad tycker du om regeringens sätt att fördela pengar?

– De har en ganska dålig fördelningspolitik. De fokuserar på att sänka skatten men tänker inte långsiktigt. Även om de säger tvärtom så tror jag att deras politik låser fast människor i utanförskap och beroendeförhållande. Den kritiken gäller också den förra regeringen.

– Jag tror att samhällets problem mycket hänger ihop med vilken inställning vi har till varandra. Så länge svenska företag sorterar bort människor med invandrarbakgrund så kommer utanförskapet att fortsätta.

Här intill kan du se hur Fredrik och Johanna Ivarsson har fördelat sina 30 budgetmiljarder.

Johanna och Fredrik Ivarssons budget

Sänkta skatter för de som jobbar: 0 kronor

Sänkt skatt för pensionärer: 0 kronor

Sjukvård/psykiatri: 0 kronor

Äldreomsorg: 0 kronor

Utbildning, skola: 5 miljarder

Forskning: 5 miljarder

Infrastruktur: 0 kronor

Försvar: 0 kronor

Polis/rättsväsende: 0 kronor

Företagen: 0 kronor

Miljön/klimathotet: 5 miljarder

Kultur: 0 kronor

Bistånd: 15 miljarder

SUMMA: 30 miljarder

Om Johanna och Fredrik

Namn: Johanna och Fredrik Ivarsson

Ålder: 34 och 37 år

Familj: Tre barn, 5, 6 och 8 år

Bor: Landskrona

Gör: Johanna är kurator, Fredrik lärare på högstadiet