G20-ledarna ense om krisplan

NYHETER

Vill reformera det internationella finansiella systemet

Foto: REUTERS
– Jag är tillfreds över att ledarna åter bekräftade principerna bakom öppna marknader och fri handel, sade president George W Bush.

WASHINGTON. Samarbete för att skapa ekonomisk tillväxt.

Det botemedlet rekommenderar ledarna för världens rikaste länder och viktigaste utvecklingsekonomier mot den värsta finanskrisen på årtionden.

Samarbetet som ledarna för G20-länderna enades om vid lördagens toppmöte syftar också till att reformera det internationella finansiella systemet enligt den slutdeklaration som antogs.

I slutkommunikén talas också om behovet att samarbeta för att hjälpa utvecklingsekonomierna genom finanskrisen.

Ledarna tror att marknadsprinciper, frihandel och investeringsprogram i kombination med effektivt reglerade finansmarknader skapar dynamik, innovation och entreprenörskap som är viktiga för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och fattigdomsbekämpningen. De tar samtidigt avstånd från protektionism.

En förteckning över de finansinstitutioner som utgör en risk för den globala ekonomin ska tas fram. Senast den sista mars nästa år ska förslagen till regleringar av finansmarknaderna vara framlagda. Marknaderna ska på så vis bli mer genomskådliga.

Ytterligare ett toppmöte ska hållas före utgången av april.

Runt världskartan

På ett museum i Washington sammanstrålade ledarna från 1900-talets stormakter med ledarna från nya ekonomiska tungviktare som exportkolossen Kina och oljerika Saudiarabien. Tillsammans med sina finansministrar grupperade de sig kring ett bord med en världskarta som symboliserade den eftertraktade krisplanens globala natur.

Tecknen på en smärtsam ekonomisk depression hopar sig i delar av världen, med eurozonen som glidit in i recession, stigande arbetslöshet i USA och avmattning i de växande utvecklingsekonomierna.

När president George W Bush bara har två månader kvar vid makten och Barack Obama höll sig borta från toppmötet i Washington hade förväntningarna om en total översyn av det globala finanssystemet skruvats ner.

Tydliga kontraster

– Jag är tillfreds över att ledarna åter bekräftade principerna bakom öppna marknader och fri handel, sade Bush.

Det står i kontrast till den franske presidenten Nicolas Sarkozy, som tydligt deklarerat att ”låt-gå-kapitalismens tid är förbi” och att det behövs tydliga regleringar.

Obama välkomnade i det radiotal han höll på lördagen Bushs toppmöte, ”eftersom en global ekonomisk kris kräver samordnade globala åtgärder”. Enligt Obama befinner sig den amerikanska ekonomin redan i recession.

– Samtidigt som vi agerar i samstämmighet med andra länder måste vi också agera omedelbart här hemma för att bemöta Amerikas egen ekonomiska kris, sade han och efterlyste ett nytt stimulanspaket.

TT-Reuters-AFP