”Inget juridiskt stöd för att ta om”

NYHETER

Lektor Hans Eklund tror att risken att rättegången måste tas om är liten

Nämdemannen Cecilia Uggla lämnade sitt uppdrag efter att ha uttalat sig om Arboga-målet i medierna.

Men rätten är domför trots att en nämndeman försvinner.

– Juridiskt sett ser jag faktiskt inte något stöd för att ta om rättegången, säger Hans Eklund, lektor i processrätt vid Uppsala universitet.

Advokaten Leif Silbersky säger till aftonbladet.se att han tycker att rättegången om morden i Arboga är en ”rättsskandal” och att den bör tas om.

Rätten domför

Men enligt rättegångsbalken, som reglerar förfarandet i brott- och tvistemål vid allmänna domstolar, är en tingsrätt domför även om en av nämndemännen får förfall under pågående huvudförhandling i ett brottmål.

– Men om man är försvarsadvokat kan man naturligtvis kräva att rättegången tas om, säger Hans Eklund.

– Om jag varit försvarare och gjort bedömningen att jag kunde fått bättre utgång i ett mål om huvudförhandlingen togs om skulle jag kanske också begära att rättegången togs om, men jag skulle ha svårt att presentera juridiskt stöd för det, säger Eklund.

”Olyckligt och olämpligt”

Enligt Hans Eklund är det rättens ordförande – i det här fallet lagman Per Kjellsson – som tar beslut om huruvida rättegången ska tas om.

– Naturligtvis är det här olyckligt och olämpligt. Nämndemän ska över huvud taget inte uttala sig under pågående huvudförhandling, säger Hans Eklund.